Konferencja w Baranowie Sandomierskim z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.


7 kwietnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 19 lutego 2009 roku, na terenie Zespołu Zamkowo- Parkowego w Baranowie Sandomierskim, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwa Sprawiedliwości RP, we współpracy z Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu, Urzędem Miasta Tarnobrzeg, oraz Urzędem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Konferencja z okazji Międzynardowego Dnia Ofiar Przestępstw.

Baranów Sandomierski 01

Konferencja została zwołana pod hasłem „Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wśród wielu znamienitych gości z kraju i z zagranicy, znalazła się na niej również wąska reprezentacja środowiska zawodowego kuratorów sądowych, w osobach Pani Eweliny Wojtery- kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kutnie, oraz Pana Andrzeja Martuszewicza- Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Dla naszego środowiska szczególnie ważne było wystąpienie Pani Eweliny Wojtery, której wystąpienie dotyczyło „Roli kuratora sądowego w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw”.

Poniżej prezentujemy jego wybrane fragmenty:

Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowny Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo!

Nazywam się Ewelina Wojtera, jestem kuratorem zawodowym dla dorosłych w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Kutnie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że w dniu dzisiejszym reprezentuję swoja grupę zawodową. Jestem jedną z ponad pięciutysięcy osób zatrudnionych w kuratorskiej służbie sądowej wspomaganej przez około trzydziestotysięczną grupę sądowych kuratorów społecznych. Dotychczas ani w publikacjach, ani podczas konferencji naukowych nie zwracano uwagi na rolę kuratorów sądowych w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw. Wyłania się problem o dużej doniosłości teoretycznej i praktycznej, a mianowicie, w jakim zakresie wykorzystywać wiedzę i możliwości kuratorów sądowych w procesie udzielania pomocy ofiarom przestępstw.(…)

Kuratorzy zawodowi to profesjonalna grupa wsparcia dla programu realizowania środków wychowawczych i wolnościowych. Na nasz profesjonalizm mają niewątpliwie wpływ ukończone kierunki wyższych studiów prawniczych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz szerokie zainteresowanie naukami penalnymi. Praca, jaką wykonujemy obliguje nas do podnoszenia kwalifikacji, pogłębiania wiedzy, znajomości przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania orzeczeń sądu. (…) Kurator podejmując się pomocy pokrzywdzonym przestępstwem pełni funkcje doradczą, psychologiczną i informacyjną, choć z tej ostatniej nie zawsze chętnie ofiary przestępstw chcą korzystać. Głównie, dlatego, że żyjąc w enklawie swojego strachu, wstydu i bezradności wobec przemocy rozumianej w myśl art. 207 k.k. informacja o instytucjach, jakie mogą pomóc i jakie przemocy przeciwdziałają nie mają znaczenia dla osoby, której godność została podeptana, a wstyd paraliżuje przed podjęciem tematu o tym, czego doświadczyła, bądź nadal doświadcza.(…)

Pragnę podkreślić, że kuratorzy jako osoby godne zaufania, reprezentujące wymiar sprawiedliwości, rozszerzając sferę swojej działalności osiągają nie tylko pozytywne skutki w postrzeganiu skuteczności swojej pracy w środowisku i readaptacji samych skazanych, ale również readaptacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że wiele ofiar przestępstwa nierzadko z wielkim trudem potrafi odnaleźć swoje poprzednie miejsce w życiu społecznym. Jest to wynikiem urazów dotykających najczęściej ofiary przestępstw popełnianych z użyciem przemocy. Szkody te rodzą się w sferze psychicznej, społecznej i moralnej. Los tych osób nie może być nam obojętny. Udzielamy, więc pomocy psychologicznej i prawnej, współpracujemy z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, punktami informacyjno– konsultacyjnymi, stowarzyszeniami, udzielamy wsparcia, informujemy członków rodziny o możliwościach szukania pomocy w środowisku lokalnym, współpracujemy z dzielnicowym. Korzystamy z instrukcji osób zajmujących się fachową pomocą dla uzyskania zgody na zaproponowane formy pomocy i podjecie terapii we wskazanych ośrodkach lub instytucjach, gdyż pokrzywdzony rzadko jest zorientowany w swoich uprawnieniach, a skomplikowany system i procedury instytucji prawnych przerastają jego możliwości percepcyjne.(…)

Zasadnym jest, więc aby sąd orzekając karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zobowiązywał skazanych do przeproszenia pokrzywdzonego, gdyż sam akt przeproszenia może odnieść pozytywny wpływ na przestrzeganie w przyszłości norm prawnych i społecznych, a także skłonić do przemyśleń nad konsekwencjami nagannego zachowania. W mojej ocenie nałożenie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego może odegrać ważna rolę w sprawach o znęcanie, bójki, pobicia czy o groźby karalne, gdyż w wyniku przestępstw z użyciem przemocy oraz przestępstw przeciwko mieniu ofiara ponosi psychospołeczny uszczerbek. Ofiara oczekuje, aby przestępca poniósł odpowiedzialność za przestępstwo, które popełnił, i tak się staje w przypadku jego skazania, ale nadto oczekuje restytucji. (…)

Kurator funkcjonuje w środowisku swoich podopiecznych oraz podejmuje wiele czynności ponad zadania, jakimi mierzy się jego czas pracy. Podejmuje się tych działań, mimo, że nie ma nakazu ustawowego. I być może, dlatego, że angażuje się w podejmowane działania dobrowolnie przynoszą one wymierne korzyści. W mojej ocenie kuratorzy bardzo chętnie podejmują nowe wyzwania, nawiązują kontakty, współpracę, mając świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystywania życiowego doświadczenia sięgają po wszystkie znane im metody, które mogą przyczynić się do skuteczności podejmowanych działań. Rozszerzający się zakres działania kuratorów w kierunku pomocy ofiarom przestępstw jest uzasadniony, także tym, że wymiar sprawiedliwości traci z bezpośredniego pola widzenia sprawcę i ofiarę przestępstwa. Kurator wypełnia tę lukę po uprawomocnieniu się wyroku orzeczonego przez Sąd, ponieważ wykazuje troskę wobec skazanego, a także ofiary post factum.

Pliki do pobrania

  • Program konferencji
  • Pełny tekst referatu Pani Eweliny Wojtery “Rola kuratora sądowego w udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw”
  • Galeria zdjęć

    Baronów Sandomierski 02 Baranów Sandomierski 03 Baranów Sandomierski 04

    Baranów Sandomierski 05 Baranów Sandomierski 06 Baranów Sandomierski 07

    * * * * *