Uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów w Gdańsku


20 marca 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 23 lutego 2009 roku, w stylowych murach gdańskiego „Dworu Artusa” odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów, zwołane między innymi w celu upamiętnienia 90 rocznicy powstania kurateli sądowej w Polsce.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Gdańsk 01 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów- Gdańsk 02 Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów- Gdańsk 03

W Zgromadzeniu, któremu przewodniczył Pan Kurator Okręgowy Krzysztof Stasiak, poza Zastępcami Kuratora Okręgowego: Panią Bożeną Bilską i Panem Antonim Szymańskim, oraz kuratorami zawodowymi zatrudnionymi przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, wzięli także udział licznie zaproszeni goście: parlamentarzyści, władze sądu apelacyjnego, okręgowego i sądów rejonowych, przedstawiciele władz lokalnych: samorządowych i rządowych, przedstawiciele instytucji współpracujących z kuratorami sądowymi, Pan Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz, emerytowani kuratorzy zawodowi, oraz kuratorzy społeczni.

Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów- Gdańsk 04

Listy do Zgromadzenia skierowali Pan Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Pan Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pan Pomorski Kurator Oświaty, Pan Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytety Gdańskiego.

Zgromadzenie to stało się okazją do zaprezentowania historii kurateli sądowej w Polsce, stanu kurateli w okręgu gdańskim, ale także dało wyjątkowa sposobność do podziękowania przedstawicielom zaproszonych instytucji, kuratorom społecznym i kuratorom zawodowych odchodzącym w tym roku na emeryturę, za dotychczasową współpracę. Uroczystość została uświetniona krótkim koncertem jubileuszowym.

List Pana Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicz

List Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego

List Pani Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Marii Mendel

List Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Zdzisława Szudrowicza

List Pana Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Brunona Synaka

* * * * *