Konferencja w Ustce- 90 Lat kurateli sądowej w Polsce


20 marca 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 28 lutego 2009 roku w Ustce odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 90-lecia sądów dla nieletnich i kurateli sądowej w Polsce. Organizatorem konferencji był Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Dumanowski we współpracy z Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Konferencja Ustka 01 Konferencja Ustka 02 Konferencja Ustka 03

Obok kuratorów i sędziów rodzinnych oraz prezesów sądów rejonowych okręgu słupskiego, do których była ona przede wszystkim adresowana, wzięli w niej udział liczni goście: pan Senator Piotr Zientarski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego- pani Krystyna Pajura, Wiceburmistrz Ustki – pan Marek Kurowski, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów– pan Andrzej Martuszewicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce– pani Sędzia dr Hanna Bzdak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie– pan ppłk Krzysztof Olkowicz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku- pan ppłk Marek Wójtowicz i Komendant ODK SW w Ustce– pani ppłk Jadwiga Kulmatycka, Dyrektor PCPR w Słupsku– pani Halina Mrozik i Dyrektor MOPR w Słupsku– pani Elżbieta Jacniacka, oraz przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Prezydenta Miasta Słupska i Starosty Słupskiego.

Konferencja obok walorów rocznicowo-wspomnieniowych, zawierała także elementy rozważań o charakterze naukowym: historycznym i systemowym. Stąd też wśród gości specjalnych, którymi konferencji byli kuratorzy- seniorzy, którzy w ostatnim okresie odeszli na emeryturę, zaszczycili nas swą obecnością pani SSO dr Krystyna Gromek, pani SSR dr Hanna Bzdakpan Krzysztof Stasiak– Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Podczas konferencji chcieliśmy wyrazić nasze podziękowania i szacunek dla naszych koleżanek i kolegów, którzy przed nami budowali kuratelę sądową. Pragnęliśmy wyrazić tę prostą myśl, że chociaż już z nami nie pracują, to są w naszej pamięci i że jesteśmy im wdzięczni za to co dla nas przygotowali. Dlatego też pierwszą część konferencji po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości nacechowanych znajomością naszej pracy, ale i pełnych uznania dla tego trudu, po prezentacji aktualnej sytuacji kadry służby kuratorskiej i warunków pracy w okręgu słupskim oraz po wystąpieniu Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza, uhonorowaliśmy naszych seniorów pamiątkowymi dyplomami, zaprojektowanymi specjalnie na tę okoliczność przez naszego kolegę z Człuchowa – Tadeusza Matwijewicza.

W części systematycznej pani sędzia Elżbieta Jaroszewicz– Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku i zarazem Wizytator do spraw rodzinnych, pani sędzia dr Hanna Bzdakpani sędzia dr Krystyna Gromek mówiły o znaczeniu sądów dla nieletnich i sądów rodzinnych w wymiarze sprawiedliwości oraz o roli i znaczeniu kuratorów dla tych sądów. Wyraziły także uznanie dla coraz lepiej przygotowanej kadry kuratorskiej, nie ustępującej pod względem zaangażowania i ofiarności poprzednim pokoleniom kuratorów. Kurator Krzysztof Stasiak, krótkim zarysie przedstawił historię kurateli sądowej od jej powstania po dzień dzisiejszy. Kurator Tadeusz Jedynak zaprezentował rozważania na temat konieczności dokończenia zmian systemowych w zakresie kurateli sądowej, która na gruncie prawa karnego i w ustawie o kuratorach sądowych jest organem wykonawczym sądu, a na gruncie prawa cywilnego i prawa nieletnich ma status zgoła nieokreślony, a w każdym razie nie zmieniony od 90 lat. Wystąpienia zamierzamy zamieścić w specjalnym numerze naszego Biuletynu.

Trzecia część miała charakter wspomnieniowo– wieczornicowy. Sędziowie rodzinni pani SSO Danuta Jastrzębska i SSR Barbara Łakomiec wspominały początki sądów dla nieletnich w naszym okręgu, a pani kurator Jadwiga Cichowlas początki kurateli zawodowej i zgoła pionierski charakter tej pracy w początkach lat 70-tych. Ta część konferencji, w atmosferze dalekiej od oficjalności, wywołała szczególnie wiele wzruszeń i to zarówno na adeptach kurateli, jak i jej weteranach, a także sędziach rodzinnych.

Wywołany wspomnieniami nastrój celebrowaliśmy dalej podczas cukierniczej uczty, którą przygotowały nasze koleżanki, a której ozdobą był kosmiczny tort autorstwa koleżanki z Miastka– Gertrudy Zabłockiej. Konferencja była niewątpliwie potrzebna i osiągnęła zakładany cel. O jej sukcesie zadecydowało ogromne zaangażowanie i entuzjazm wielu koleżanek i kolegów kuratorów. Ale było warto, bo efekt przerósł oczekiwania wszystkich…

Tadeusz Jedynak

Konfrencja Ustka 04 Konferencja Ustka 05 Konferencja Ustka 06

Konferencja Ustka 07 Konferencja Ustka 08 Konferencja Ustka 09

Konferencja Ustka 10 Konferencja Ustka 11 Konferencja Ustka 12

Konferencja Ustka 13 Konferencja Ustka 14 Konferencja Ustka 15

Konferencja Ustka 16 Konferencja Ustka 17 Konferencja Ustka 18

Link do reportażu w Panoramie Gdańskiej (po 10 minucie transmisji)

Poprawki redakcyjne i opracowanie graficzne nadesłanego tekstu: administracja strony.

* * * * *