Anonimowi Alkoholicy na forum kuratorskim


20 lutego 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Pragniemy poinformować, iż za pośrednictwem forum kuratorskiego istnieje możliwość nawiązania kontaktu z członkami Wspólnoty AA, a tym samym uzyskania praktycznych informacji w zakresie problemów, z którymi borykają się osoby uzależnione od alkoholu, czy też ich rodziny. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną a jedyną drogą do powstrzymania zachodzących, niekorzystnych zmian, jest zachowanie trzeźwości. Jak ją utrzymać? … Może właśnie poprzez aktywny udział w spotkaniach pobliskiej grupy AA.


Zapewne nikomu spośród kuratorów nie trzeba tłumaczyć według jakich zasad funkcjonuje Wspólnota AA i jakie są jej nadrzędne cele. Mamy jednak świadomość, iż nasza strona jest również odwiedzana przez osoby spoza branży, stąd poniżej zamieszczamy krótką notkę, zredagowaną przez jednego z członków wspólnoty.

Z wielkim zainteresowaniem przyjęto w Stanach Zjednoczonych powstanie w 1935 roku wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Dawała ona szansę na zaprzestanie picia i powrót do zdrowia tym, którzy do tej pory nazywani byli „beznadziejnymi alkoholikami”. Istniała taka grupa alkoholików, którzy nie potrafili skorzystać z pomocy lekarzy, terapii, psychologów, psychiatrów, duchownych i mimo podejmowania prób leczenia powracali do picia.

Powstanie Wspólnoty AA było związane z potrzebą pomocy tym ludziom. Podstawą AA stał się duchowy program zdrowienia alkoholików, oparty na 12 Krokach AA oraz 12 Tradycjach AA. Dziś AA działa w 130 krajach na całym świecie.

Choć informacje o AA dotarły do Polski już w latach pięćdziesiątych, to za początek przyjmuje się rok 1974, kiedy to powstały pierwsze grupy AA w Poznaniu. Dziś w Polsce istnieje około 2000 grup AA. Anonimowi Alkoholicy spotykają się w grupach AA, na mityngach trwających najczęściej od jednej do dwu godzin. Mityngi dzielą się na otwarte tzn. dostępne dla wszystkich zainteresowanych wspólnotą AA, oraz zamknięte, w których udział biorą tylko osoby z problemem alkoholowym (alkoholicy).

Wszelkie działania AA wynikają z 12 Tradycji AA – sugestywnych zasad, które obowiązują w całej światowej Wspólnocie AA. Anonimowi Alkoholicy nie są organizacją, nie mają żadnej władzy ani systemu zarządzania. Wspólnota AA nie prowadzi profesjonalnych terapii, nie załatwia spraw personalnych swoich członków – jednoczy ich jeden, główny cel: „trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”. Osiągają to, dzieląc się swoim doświadczeniem – jak nie wracać do picia. Anonimowi Alkoholicy nie są związani z jakąkolwiek instytucją, organizacją ani wspólnotą, choć wiele z nich przyjęło Program Dwunastu Kroków AA dla swoich potrzeb. AA utrzymuje się z własnych, dobrowolnych datków, nie przyjmuje dotacji z zewnątrz, aby nie utracić niezależności. Nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach, poza własnymi. Dzięki temu nie wikła się w publiczne polemiki.

Anonimowość, która jest duchowym fundamentem AA, zapewnia swoim członkom bezpieczeństwo ich zdrowienia. Często czynny alkoholik unika jakichkolwiek źródeł pomocy, które mogą ujawnić jego tożsamość. Słowo anonimowi w nazwie AA oznacza, że jej członkowie nie używają w czasie swoich spotkań nazwisk, nie prowadzą ewidencji członków, kart choroby ani list obecności. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków AA a szczególnie dla nowoprzybyłych – nie dopuszcza ujawnienia ich uczestnictwa w AA. Anonimowość członków AA pozwala im stawiać zasady AA, przed osobistymi ambicjami. AA dąży do tego, aby poznawany był program zdrowienia a nie osoby, które w nim uczestniczą.

Wspólnotę AA reprezentuje na zewnątrz Biuro Służby Krajowej w Warszawie, posiadające osobowość prawną, zapewniające legalne wydawanie naszej literatury (książki, ulotki, broszury) i reprezentujące Wspólnotę AA wobec instytucji zewnętrznych.

Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Profesjonalistami AA Region Warszawa
Punkt Informacyjno-Kontaktowy AA Region Warszawa

03-946 Warszawa ul. Brazylijska 10
tel. (+48 22) 616 05 68
INFOLINIA: 0 801 033 242
e-mail: warszawa@aa.org.pl

Więcej informacji i danych kontaktowych znaleźć można korzystając z poniższych linków:

Strona internetowa
Wykaz regionalnych oddziałów Wspólnoty AA

* * * * *