Posiedzenie Komisji Sejmu RP o Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi.


4 lutego 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 08 stycznia 2009 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, oraz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, gdzie przedmiotem obrad stały się zagadnienia związane z odrzuceniem weta Pana Prezydenta RP do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasbourgu dnia 15 maja 2003 roku.

Na zaproszenie Przewodniczących Komisji w posiedzeniu tym udział wzięła reprezentacja Krajowej Rady Kuratorów, w składzie: Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący, Pani Anna Korpanty– ekspert (skład delegacji został uzgodniony przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów).

Ze względu na istotne treści i przedmiot obrad, publikujemy wybrane fragmenty Biuletynu Sejmowego nr 1743/VI, zawierające wystąpienie Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów- Andrzeja Martuszewicza.

Biuletyn nr: 1743/VI
Komisja: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 111/, Komisja Spraw Zagranicznych /nr 86/
Data: 08-01-2009
Mówcy: Poseł Barbara Bartuś /PiS/
Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adam Bodnar
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda
Poseł Marian Filar /DKP/
Poseł Beata Kempa /PiS/
Poseł Jerzy Kozdroń /PO/
Poseł Tomasz Latos /PiS/
Poseł Dariusz Lipiński /PO/
Przewodniczący poseł Krzysztof Lisek /PO/
Poseł Krzysztof Maciejewski /PiS/
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz
Poseł Arkadiusz Mularczyk /PiS/
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
Poseł Marzena Wróbel /PiS/
Poseł Zbigniew Ziobro /PiS/
Wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi (druk nr 1442) – kontynuacja.(…)

Przewodniczący poseł Krzysztof Lisek (PO):

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Wysokie Komisje życzyły sobie wysłuchania opinii Rady Kuratorów Sądowych oraz przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czy mógłbym państwa prosić o opinię w tej sprawie? Zdaje się, że jest z nami pani Anna Korpanty i pan Andrzej Martuszewicz z Krajowej Rady Kuratorów. Czy chcieliby państwo zabrać głos? Bardzo proszę.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz:Panie przewodniczący, Wysokie Komisje, panie ministrze. Krajowa Rada Kuratorów pragnie ponadpolitycznie wyrazić swój głos. Nie chcemy odnosić się do kwestii, które o politykę w jakikolwiek sposób się ocierają. Kuratorzy sądowi wykonują zadanie, które nakazuje im władza ustawodawcza i władza wykonawcza– będziemy wykonywać czynności, o których zadecydują Wysokie Komisje i Sejm. Natomiast chciałem z całą powagą powiedzieć, że problematyka kontaktów z dziećmi, zwłaszcza kontaktów transgranicznych, stanowi dla sądów rodzinnych i kuratorskiej służby sądowej coraz większe problemy. Musze powiedzieć, że przy wykonywaniu orzeczeń, np. w trybie haskim, często dochodzi do dosyć dramatycznych wydarzeń. Wiele dzieci jest odbieranych przy pomocy brygady antyterrorystycznej i według procedury, która u większości osób, które znają pojęcie „dobro dziecka” spowodowałaby, że ciarki przebiegłyby im po plecach. Natomiast z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że odbieranie dziecka w trybie haskim – przepraszam za skrót myślowy, ale myślę, że państwo posłowie doskonale rozumieją, o co mi chodzi – jest bardzo precyzyjnie uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Art. 598 tego Kodeksu praktycznie krok po kroku wskazuje kuratorowi, jakie ten powinien podjąć działania. Niestety, Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje tych kwestii, które są objęte przepisami rzeczonej Konwencji. Wielokrotnie zgłaszaliśmy propozycję uregulowania kwestii wykonywania nadzoru w Kodeksie postępowania cywilnego, ale do tej pory to nie nastąpiło. Konstytucja mówi wyraźnie, że te sprawy powinny być regulowane ustawowo, a nie żadnym aktem prawnym niższego rzędu. Oczekujemy od władzy, że postulaty kuratorskiej służby sądowej, która ma olbrzymie obciążenia, i która zajmuje się dziećmi i młodzieżą zdemoralizowaną oraz rodzinami podlegającymi patologii, zostaną wreszcie spełnione. Nie może być tak, że na całe tygodnie wyłącza się jednego kuratora bądź cały zespół, który pod nadzorem odpowiednich departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych wykonuje jedno odebranie. Oczekujemy od władzy, iż zostanie to w taki sposób uregulowane, aby kuratorska służba sądowa mogła te orzeczenia wykonywać w sposób zgodny z prawami dziecka. To jest nasze podstawowe oczekiwanie w tej sprawie. Zależy nam przede wszystkim na określeniu procedur. Dziękuję bardzo.

* * * * *