Festyn świąteczny


15 stycznia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Zawsze z przyjemnością przekazujemy informacje o interesujących inicjatywach kuratorskich. W niniejszej publikacji przedstawiamy relację z imprezy, ktora jest tylko jednym z cyklicznych ogniw programu, realizowanego już od piętnastu już lat przez kuratorów z Sądu Rejonowego w Kwidzynie (okręg gdański). Jego początki sięgają czasów funkcjonowania ośrodków kuratorskich a ich duchowym i programowym spadkobiercą stało się Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk”.

Poniżej, zamieszczamy relację z tej imprezy, zredagowaną przez Pana Wiesława Kazimierskiego– zawodowego kuratora rodzinnego z ponad trzydziestoletnim stażem pracy (delegata II kadencji Krajowej Rady Kuratorów).

Festyn świąteczny- dzieciaki

  W dniu 17 grudnia 2008 roku o godz. 1630 rozpoczął się XV Festyn Świąteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk”, Kuratorów Sądu Rejonowego w Kwidzynie , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dla dzieci z terenu: Sztumu, Starego Dzierzgania, Starego Targu, Ryjewa i Kwidzyna.

  Festyn rozpoczął się od przywitania i życzeń dla 140 dzieci i ich rodziców. Odwiedził nas Starosta Sztumski Pan Piotr Stec. Prezes Stowarzyszenia Wiesław Kazimierski, podziękował pracownikom pomocy społecznej, PCPR i kuratorom sądowym za organizacyjny i finansowy wkład w przeprowadzeniu festynu.

  Zabawy i konkursy odbywały się w Sali KWADRO, prowadzone były przez wolontariuszy Zespołu Szkół Barlewiczki i Zespołu Szkół w Sztumie. Dzieci uczestniczące w konkursach i zabawach otrzymały nagrody rzeczowe, upominki oraz słodycze. W czasie festynu na twarzach dzieci gościł uśmiech a całej imprezie towarzyszyła ciepła atmosfera świąt.
  Akcentem kończącym festyn było rozdanie przez 3 Mikołajów 140 paczek dla dzieci , przygotowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka pomocy społecznej i kuratorów rodzinnych.

  Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe naszym sponsorom: Poseł na Sejm RP Jerzy Kozdroń, Nadleśnictwo Kwidzyn, Notariusz Barbara Kozdroń, HURT-DOMBUT Zenona Mielczanek, Notariusz Katarzyna Cinkusz-Ciska, Galeriada, Księgarnia Bestseller, Hurtownia u Stacha, Starostwo Sztum, Foto MONO Sylwia Monkielewicz, Zakład Karny w Sztumie, Sklep Upominki w Sztumie. Bez Was nie moglibyśmy sprawić radości dzieciom.

  Festyn Świąteczny jest jedną z propozycji w ramach realizowanego od 11 lat projektu pt. ”Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Uczestnicy projektu w naszym Ośrodku Żeglarskim PROMYK w Siemianach wypoczywają, zapoznają się z pięknymi stronami żeglarstwa, aktywnie pływają na sprzęcie żeglarskim (SASANKA,OMEGA,ORION, kajaki i rowery wodne) oraz podejmują naukę pływania.

  Większość dzieci biorących udział w festynie uczestniczyła w letnim obozie żeglarskim w Siemianach, dokąd ponownie będą w 2009 roku wyjeżdżać na biwaki w miesiącach maj-czerwiec i sierpień – wrzesień celem doskonalenia umiejętności żeglarskich. W bieżącym roku 2 naszych uczestników zdobyło patent żeglarza jachtowego i 3 osoby młodszego ratownika WOPR.

  Wiesław Kazimierski

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” oferuje także możliwość letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, połączonego z realizacją programów socjoterapeutycznych. Dla zainteresowanych przedstawiamy ubiegłoroczną ofertę letniego wypoczynku Ośrodka “Promyk” w Siemianach koło Iławy.

Zapraszamy również na stronę internetową Stowarzyszenia „Promyk” w Kwidzynie.

* * * * *