Odezwa do kuratorów sądowych.


23 grudnia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W nieustającej gonitwie i nawale obowiązków niespostrzeżenie mija 2008 rok. U jego schyłku, najpierw przy świątecznych stołach a następnie przy wystrzeliwujących w górę korkach szampanów i kaskadzie fajerwerków, będziemy dokonywać podsumowań. Jaki był, co przyniósł … ?

W nowy- 2009 rok wejdziemy z innymi oczekiwaniami, nadziejami (któryż to już z kolei raz) i dziecięcym przekonaniem, iż może być już tylko lepiej. Warto wówczas pamiętać, iż dla kurateli ten zbliżający się czas będzie rokiem jubileuszowym i osiągnie ona sędziwy wiek lat dziewięćdziesięciu, nabrzmiały doświadczeniem, jak rownież stosowną ku temu powagą. Znajdzie się jeszcze okazja ku temu by dokładnie spojrzeć na jej specyfikę, wypracowane wzorce, dokonać ocen a na razie … po prostu nie zapomijmy.

Warszawa, 18 grudnia 2008

KRAJOWA RADA KURATORÓW
Warszawa

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W dniu 7 lutego 2009 roku przypada jubileusz 90-lecia kurateli sądowej w Polsce. Kuratorska Służba Sądowa jest spadkobierczynią i kontynuatorką urzędów stałych opiekunów sądowych powołanych Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie utworzenia sadów dla nieletnich. Taki jubileusz jest wyjątkową okazją do refleksji na temat tradycji, dnia dzisiejszego i przyszłości służby kuratorskiej w Polsce. Dlatego też pragniemy przy tej okazji zwołać I Kongres Służby Kuratorskiej w Polsce, jako forum do refleksji i dyskusji na temat ewolucji kurateli w Polsce, jej aktualnego stanu na tle warunków społeczno-kulturowych Polski oraz doświadczeń służb wykonujących w innych krajach zadania, realizowane u nas przez kuratorów sądowych. Kongres będzie także okazją do dyskusji o możliwych i pożądanych kierunkach rozwoju kurateli w przyszłości.

W ubiegłym roku Krajowa Rada Kuratorów zebrała informacje o inicjatywach kuratorskich oraz społecznych, w których uczestniczą kuratorzy. Wynik był imponujący, pomimo że informacje nadesłano z niespełna połowy okręgów. Chcielibyśmy, aby na kongresie te inicjatywy także mogły zostać zaprezentowane, w odpowiednich blokach tematycznych, jako przykład naszego profesjonalizmu i wyraz obecności w społeczeństwie obywatelskim. Zamierzamy zaprosić do udziału w Kongresie naszych przyjaciół z innych krajów, aby podzielili się z swoimi doświadczeniami, przedstawili sposoby i metody działania oraz narzędzia, którymi się posługują. Jesteśmy przekonani, że niektóre z tych rozwiązań możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy, a także wierzymy, że nasze doświadczenia mogą być inspirujące dla naszych kolegów z zagranicy. Mamy także nadzieję, że kongres kuratorski znajdzie swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń kuratorskich.

Kongres odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Ustce („Posejdon”). W załączeniu przedstawiamy ramowy program konferencji przedłożony przez pana Przewodniczącego KRK panu Marianowi Cichoszowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 12 grudnia br. Minister Sprawiedliwości objął ten Kongres swoim patronatem. Formuła kongresu jest bardzo szeroka, będzie bowiem miejsce na pochylenie się nad tradycją naszego zawodu, ale przede wszystkim na refleksję nad jego perspektywami, kierunkami rozwoju i zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w codziennej pracy, itp. Dlatego też zachęcamy Koleżanki i Kolegów do podzielenia się doświadczeniami i efektami swojej pracy. Materiały nadesłane i wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej. Zachęcamy także do zgłaszania prelegentów, którzy w problematyce określonej w programie, mogliby wnieść interesujący wkład do dyskusji.

Równocześnie informujemy, że jubileuszowi kurateli sądowej zostanie poświęcona konferencja zorganizowana przez Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności (luty 2009 r.). Godne naśladowania są także inicjatywy niektórych zgromadzeń okręgowych, aby rocznicę powołania kurateli sądowej uczcić uroczystą sesją okręgowego zgromadzenia kuratorów.

Z kuratorskim pozdrowieniem

PRZEWODNICZĄCY
KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Andrzej Martuszewicz

90-lat-kurateli.JPG

* * * * *