Dr hab. Krystyna Ostrowska o psychologii i resocjalizacji.


26 listopada 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Nakładem Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna ukazała się praca Pani dr hab. Krystyny Ostrowskiej, w której usystematyzowane zostały relacje pomiędzy psychologią a resocjalizacją. „Psychologa resocjalizacyjna” jest z pewnością pozycją, która może wzbudzić zainteresowanie czynnych zawodowo praktyków resocjalizacji, jak i studentów pedagogiki, psychologii, czy też pracy socjalnej.

więcej

* * * * *

Konferencja „Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”


16 listopada 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniach 27- 28 października 2008 roku odbyła się w Popowie Konferenacja „Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”.

Konferencja “Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich”, Popowo, 27-28 października 2008 roku (Pan Senator Zbigniew Romaszewski, Pan Senator Stanisław Piotrowicz, Pan Janusz Kochanowski, Pan Marian Cichosz)

Organizatorem konferencji był Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Komisja Praw Człowieka i Praworządności we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Konferencji przewodniczyli:

Pan Zbigniew Romaszewski– Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Stanisław Piotrowicz– Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Pan Marian Cichosz– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pan Janusz Kochanowski– Rzecznik Praw Obywatelskich

a do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele świata polityki, nauki, oraz organizacji rządowych i pozarządowych, w szerokim zakresie powiązani z zagadnieniami, będącymi przedmiotem konferencji. Konferencja podzielona została na kilka sesji, którym nadana została forma paneli dyskusyjnych.

więcej

* * * * *