Czy Kopernik miał szefa czyli o dozorze elektronicznym w Senacie RP.


5 września 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 03 czerwca 2008 roku obradowała senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności. W obradach uczestniczył Pan Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej Martuszewicz, reprezentujący nasze środowisko zawodowe.

Przedmiotem posiedzenia były rozwiązania ustawowe, dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Komisja zwróciła uwagę na szereg istotnych czynników, związanych z możliwością wdrażania tej ustawy. Poruszone zostały również zagadnienia, w sposób bezpośredni związane z udziałem kuratorskiej służby sądowej w realizacji tego projektu.

Nieco żartobliwy tytuł niniejszej notki stanie się w pełni jasny, dla osób, które zechcą zapoznać się z zapisem stenograficznym 23 posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, do czego zachęcamy i zapraszamy.

* * * * *