Pracujesz ze sprawcą przemocy- to szkolenie jest dla Ciebie.


14 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Przedstawiamy ofertę szkoleniową Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących ze sprawcami przemocy domowej, bądź przygotowujących się do realizacji programów korekcyjno- edukacyjnych skierowanych do tej właśnie grupy beneficjentów.

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu “Będziesz” Poznań- logo

Szkolenie sfinansowane zostało z środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jego uczestnicy nie ponoszą z tytułu udziału żadnej odpłatności, przy czym organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Zajęcia zorganizowane zostaną dla trzech grup a cykl szkolenia każdej z grup, obejmujący 50 godzin dydaktyczno- warsztatowych, podzielony został na dwa zjazdy (dwu- i czterodniowy).

Grupa I
07- 08 lipca oraz 19- 22 lipca 2008 roku
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Grupa II
11- 12 sierpnia oraz 23- 26 sierpnia 2008 roku
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Grupa III
08- 09 września i 20- 23 września 2008 roku
Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Wypełnione druki zgłoszeń należy przesyłać na adres email: fundacja@bedziesz.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”.

Prezentowana oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jej zakres merytoryczny i organizacyjny.

* * * * *