„Resocjalizacja i Zarządzanie Instytucją Penitencjarną” na Uniwersytecie Gdańskim


7 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i podniesieniem dotychczasowych kwalifikacji do zapoznania się z ofertą, kierowaną przez Uniwersytet Gdański między innymi do kuratorów sądowych, oraz wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy zainteresowani są problematyką patologii społecznej, resocjalizacji i maksymalizacją własnych kompetencji.

Studia obejmują 360 godzin dydaktycznych, trwają trzy semestry i realizowane są w systemie zaocznym. Posiadają status studiów kwalifikacyjnych – absolwenci otrzymają świadectwo ich ukończenia. Nabór na studia ma charakter otwarty i odbywać się będzie na zasadzie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja rozpocznie się 21 maja 2008 roku a zakończy się 10 października 2008 roku.

Dokumenty będzie można składać w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Pomorskiej 68 w pok. 12 (duży budynek, I piętro) lub w pokoju 8 (mały budynek– parter) w:

    środy, w godzinach od 9:00 do 11:00 (w okresie od 21 maja do końca lipca 2008 roku);piątki, w godzinach od 12:00 do 16:00 (w okresie od 21 maja do końca lipca 2008 roku);wtorki, w godzinach od 14:00 do 17:00 (w okresie od 1 września do 10 października 2008 roku).

Szczegółowe informacje na temat studiów, kontaktu z organizatorami i szeregu innych szczegółowych zagadnień można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezentowana oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jej zakres merytoryczny i organizacyjny.

* * * * *