Staże zagraniczne dla zawodowych kuratorów sądowych.


29 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo

Szanowni Państwo Kuratorzy!

W porozumieniu z Departamentem Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości RP przekazujemy informację, która jest zarazem ofertą skierowaną do zawodowych kuratorów sądowych, którzy chcieliby spróbować swych sił na innej niż dotychczasowa płaszczyźnie działania i w ten sposób przyczyniać się do usprawnienia kurateli w Polsce. więcej

* * * * *

„Alleluja i do przodu” albo skąd ten tysiąc? Dozoru elektronicznego ciąg dalszy.


25 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty biuletynu z przyjęcia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej ds. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Podkomisja obradowała w dniu 06 maja 2008 roku a w jej pracach wziął udział ekespert Krajowej Rady Kuratorów- Pan Krzysztof Stasiak. więcej

* * * * *

Pracujesz ze sprawcą przemocy- to szkolenie jest dla Ciebie.


14 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Przedstawiamy ofertę szkoleniową Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących ze sprawcami przemocy domowej, bądź przygotowujących się do realizacji programów korekcyjno- edukacyjnych skierowanych do tej właśnie grupy beneficjentów. więcej

* * * * *

„Resocjalizacja i Zarządzanie Instytucją Penitencjarną” na Uniwersytecie Gdańskim


7 maja 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i podniesieniem dotychczasowych kwalifikacji do zapoznania się z ofertą, kierowaną przez Uniwersytet Gdański między innymi do kuratorów sądowych, oraz wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy zainteresowani są problematyką patologii społecznej, resocjalizacji i maksymalizacją własnych kompetencji. więcej

* * * * *