Elektroniczna obroża IV- Nowa Nadzieja


28 kwietnia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 04 kwietnia 2008 roku obradowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pod przewodnictwem Pana posła Ryszarda Kalisza. W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Pan Andrzej Martuszewicz, oraz Zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej Pan gen. Paweł Nasiłowski. Poniżej prezentujemy wystąpienie Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, do jakiego doszło podczas posiedzenia tejże komisji.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że monitoring elektroniczny jest rozwiązaniem, które uzyskało poparcie wszystkich sił politycznych w Polsce. W związku z tym chcielibyśmy przy wprowadzaniu tego monitoringu, aby posłużono się, może po raz pierwszy, właściwym oprzyrządowaniem, jeśli chodzi o obsadę kuratorów, którzy mieliby wykonywać dozór elektroniczny, a również oprzyrządowaniem finansowym na podstawie tego aktu prawnego.
Na tym etapie chodzi o zmiany głównego aktu prawnego, więc tylko chcę zwrócić uwagę, że nadal lawinowo – w stosunku do kuratorów zawodowych i służby kuratorskiej– następuje wpływ spraw, które kuratorzy powinni wykonywać. W tej chwili liczba spraw kuratora dla dorosłych wynosi ok. 285. Chciałbym zwrócić się uprzejmie do pana przewodniczącego i pana ministra, aby wprowadzając tę ustawę bardzo racjonalnie przeliczono obowiązki kuratorów. Uważamy, że należy stworzyć stosowną liczbę etatów, aby wykonywać ów dozór elektroniczny w sposób rzetelny.
Jesteśmy zainteresowani powodzeniem tego przedsięwzięcia i chcielibyśmy, aby zostało ono wprowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę kuratorów, wcześniej przeszkoloną. Chciałbym także zauważyć, że do tej pory do żadnego zespołu, który istniał w Ministerstwie Sprawiedliwości, mimo iż kuratorzy mają wykonywać ten dozór, żaden kurator nie został zaproszony. Wydaje się nam, że technologia wykonywania pracy przez kuratora zawodowego jest szczególnej natury, której nawet najzdolniejszy sędzia czy prokurator i naukowiec nie jest w stanie zrozumieć. Chodzi o specyfikę wchodzenia na teren domu, na teren prywatności, teren bardzo chroniony, zwłaszcza w tej chwili, kiedy Komisja chce szczególnie zająć się prawami człowieka. Ta sfera powinna być zatem pod szczególną ochroną.
My w swojej codziennej działalności staramy się o te prawa człowieka dbać i dlatego uważamy, że przy wprowadzeniu tej ustawy Komisja powinna szczególnie się pochylić, o co bardzo prosimy, w końcowej fazie prac nad przeliczeniem etatów kuratorskich i pewnymi standardami, które rzetelnie powinny być dotrzymane. Myślę tu o liczbie dozoru elektronicznego, którą może wykonać kurator zawodowy. Pozwoliliśmy sobie doręczyć przed posiedzeniem panu przewodniczącemu propozycję zmiany art. 8. Uważamy nadal, iż nie ma żadnego powodu, aby dozór elektroniczny obligatoryjnie był wzmacniany dozorem kuratora lub innymi obowiązkami. Wystarczy tu alternatywa. Sąd jest wiarygodny i wydaje mi się, że jeśli będzie uważał, że dozór elektroniczny powinien być wzmocniony dozorem kuratorskim, to adekwatnie to zastosuje. Kuratorska służba sądowa chce wykonywać tę ustawę i wprowadzać ją w życie w sposób racjonalny i godny.

.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem biuletynu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 08 kwietnia 2008 roku.

Zapraszamy także do zapoznania się z rządowym projektem zmian Ustawy o karze pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

* * * * *