Rzecznik Praw obywatelskich o kontroli okresu próby i dozorze.


20 kwietnia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z publikacją Rzecznika Praw Obywatelskich- Pana dr Janusza Kochanowskiego, która ukazała się na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w artykule zatytułowanym „Jak właściwie postępować z tymi, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary”.
Analizując zamieszczone w nim treści wyraźnie dostrzec można istniejący dysonans pomiędzy realiami a postulowanym stanem idealnym. Niewykluczone, że wnioski nasuwające się po przeczytaniu artykułu, z perspektywy szeregowego kuratora zawodowego nie będą w pełni zbieżne ze sformułowanymi przez autora artykułu. Opis istniejącego stanu rzeczy jest bez wątpienia inicjatywą cenną, pozostaje mieć tylko nadzieję, iż plan działań, zmierzających do jego zmiany nie ograniczy się li tylko do pism nadzorczych i nakładania nowych obowiązków.

Przeczytaj artykuł .

Podyskutuj na forum .

* * * * *