Komisja senacka o budżecie.


20 lutego 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej preznetujemy fragmenty zapisu stenograficznego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP, jakie miało miejsce w dniu 17 grudnia 2007 roku i w całości poświęcone było rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2008. więcej

* * * * *

Mylny tytuł- interesująca treść.


13 lutego 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazała się książka autorstwa Pani Carole Sutton, pod tytułem „Psychologia pracownika socjalnego”. W rzeczywistości za tym tutułem kryją się zagadnienia, z którymi kurator sądowy bardzo często spotyka się w swojej pracy: więcej

* * * * *

Szkolenia w „Niebieskiej Linii”


13 lutego 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

W porozumieniu z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i za zgodą tego stowarzyszenia przedstawiamy ofertę szkoleniową, dotyczącą ważnej problematyki przemocy w rodzinie, zapraszając jednocześnie do jej praktycznego wykorzystania.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

więcej

* * * * *

O „Zarysie metodyki pracy kuratora sądowego” raz jeszcze.


12 lutego 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszy się „Zarys metodyki pracy kuratora sądowego” więcej

* * * * *

KRK na medal.


8 lutego 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Medal Senatu RP

W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce. Krajową Radę Kuratorów reprezentował podczas uroczystości w Senacie RP Pan Przewodniczący Andrzej Martuszewicz.
Podczas posiedzenia w dniu 31 stycznia 2008 roku Krajowa Rada Kuratorów uroczyście przyjęła ten medal w obecności Pana Antoniego Szymańskiego- senatora RP VI kadencji.
Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Pan Wiceminister Sprawiedliwości RP Marian Cichosz, Pan Dyrektor DNWO Marek Motuk i Pan Naczelnik Wydziału Kurateli Krzysztof Mycka, oraz przedstawiciele świata nauki Pan prof. Teodor Szymanowski i Pan prof. Andrzej Piotr Rejzner.

* * * * *