Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym


25 stycznia 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Kontakty rodziców z dziećmi to zagadnienie bliskie zespołom kuratorskim wykonujacym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Tym bardziej, iż coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy odbywają się one właśnie w obecności kuratora.

Planowana nowelizacja Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy niesie za sobą szereg rozwiązań, które ukierunkowane są na zabezpieczenie interesów dziecka a jednocześnie pozwalają na szersze ujęcie tej kwestii, nie sprowadzając jej wyłącznie do osobistej styczności rodzica z małoletnim dzieckiem. Daje również jednoznaczne podstawy prawne do orzekania w sprawie kontaktów dziecka z krewnymi.

O powyższych zmianach traktuje artykuł Pana Tomasza Pietrygi, który ukazał się w dzienniku „Rezczpospolita”, pod znamiennym tytułem „Więcej praw dla ojca”. Zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z jego treścią .

Natomiast bardziej dociekliwym, proponujemy pełen tekst nowelizacji, dostępny tutaj .

* * * * *