Metoda indywidualnego przypadku i metoda kontraktu w pracy kuratora rodzinnego


29 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Poniżej prezentujemy dwie pozycje Wydawnictwa Norbertinum, które powinny w sposób szczególny zainteresować kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

136pracaz_m.jpg

Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego

Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin

ISBN 83-7222-227-4
Wydanie III
Lublin 2005
256 stron
Format 147 x 205 mm
Cena: 30,00 PLN
Oprawa miękka klejona

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996-1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m. in. o warunkach pracy kuratora w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym nadzorowanego oraz o tzw. kontrakcie kuratora z nadzorowanym jako skutecznej metodzie zapobiegania przestępczości.

166podmio_m.jpg

Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu)

Aneta Paszkiewicz

Wydanie I
ISBN 83-7222-261-4
Lublin 2006
244 strony
Format 147 x 205 mm
Cena: 30,00 PLN
Oprawa miękka klejona

Cenne opracowanie z dziedziny resocjalizacji, skierowane przede wszystkim do rodzinnych kuratorów sądowych i osób związanych z sądownictwem, będące rozwinięciem problemów zasygnalizowanych w poprzedniej książce: Aneta Greczuszkin, Zofia Ostrichanska, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wyd. III, Lublin 2005. Publikacja ta stara się wypełnić lukę wśród skromnej literatury poświęconej tematyce konkretnych metod pracy rodzinnego kuratora sądowego. Autorka w swojej najnowszej książce pokazuje rodzinnym kuratorom sądowym, jak istotna i skuteczna jest zasada podmiotowego traktowania wychowanka w ich pracy oraz jak bardzo niekorzystny wpływ na psychikę i późniejsze życie nieletnich mają doświadczenia traktowania przedmiotowego. Praca w sposób wyczerpujący omawia metody, umożliwiające w najpełniejszym wymiarze podmiotowe podejście do osoby nieletniego, są to: praca z indywidualnym przypadkiem, metoda kontraktu i rozmowy wychowawczej, stosowanych w ramach caseworku. Dużym walorem tej pozycji jest to, że Autorka nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia teoretycznego dyskursu, ale dostarcza rzetelnej podstawy empirycznej dla swoich analiz. Materiał empiryczny zaprezentowany w książce z całą pewnością przysłuży się doskonaleniu i rozwijaniu warsztatu pracy rodzinnego kuratora sądowego.

O Autorce
Aneta Paszkiewicz, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1996-2003 pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Chełmie. W 1999 r. wspólnie z prof. Zofią Greczuszkin, pod nazwiskiem Aneta Greczuszkin, opublikowała książkę: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wydanie I, Lublin 1999 (książka ta doczekała się trzech wydań – wyd. II, Lublin 2000; wyd. III, Lublin 2005).

Kontakt z wydawnictwem można nawiązać korzystając z podanego adresu e-mail: norbertinum@norbertinum.pl,
bądź dokonać zakupu książek wchodząc bezpośrednio na stronę internetową Wydawnictwa (konieczne jest zarejestrowanie się jako użytkownik):
Strona Wydawnictwa Norbertinum

* * * * *