Coś o nas, czyli kurator w roli głównej


28 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

profilaktyka-i-readaptacja-spoleczna-strona-tytulowa.JPG

Profilaktyka i readaptacja społeczna

Praca pod redakacją dr Elżbiety Bieleckiej

WYDAWNICTWO UNIWERSYTECKIE TRANS HUMANA

Białystok 2007
cena: 30 PLN
format: A5
pip.uwb.edu.pl/trans/
e-mail: transhum@uwb.edu.pl

Kontynuując prezentację wydawnictw obejmujących swym zakresem rolę kuratora sądowego przedstawiamy kolejną pracę redakcyjną, która z wielu względów może się okazać warta przeczytania.

Głównym wątkiem prezentowanej publikacji jest spojrzenie na problem profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście społecznym, interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli i rzeczywistego udziału kuratorów w procesach oddziaływań prewencyjnych i naprawczych. (…) Przyjęto podejście problemocentryczne, przechodząc od ogólnych teoretycznych założeń dotyczących polityki karnej i kontroli społecznej, idei probacji i readaptacji, ujęć systemowych do szczegółowych rozwiązań wskazujących, jakie działania należy podjąć w zakresie prewencji, resocjalizacji i readaptacji, by nie dopuścić do powstania bądź natężenia problemu– nieadekwatnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wielo-aspektowość i interdyscyplinarność zaprezentowanych tekstów wskazują na złożoność problemu oraz konieczność myślenia całościowego przy projektowaniu modeli systemu oddziaływań resocjalizujących.

Ze wstępu dr Elżbiety Bieleckiej

Przedstawioną pozycję moża zamawiać telefonicznie: (085) 745-74-23

* * * * *