Jak kurator kuruje- artykuł w tygodniku „Polityka”


25 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Na łamach forum funcjonującego w ramach strony internetowej Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych często pojawia się wątek medialnego wizerunku kuratora.
W ostatnim numerze tygodnika Polityka (Nr 47 z dnia 24 listopada 2007 roku) pojawił się artykuł Pani Darii Dziewięckiej, ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez Panią Justynę Cieślikowską, noszący tytuł Jak kurator kuruje. Nie został on niestety opublikowany wśród artykułów, dostępnych nieodpłatnie na stronie internetowej wydawcy.

Niewykluczone, iż po uzyskaniu zgody Redakcji Polityki możliwym będzie jego udostępnienie za pośrednictwem naszej strony. Poniżej podaję linki do innych atrykułów, związanych z naszą grupą zawodową, które ukazały się na łamach tegoż tygodnika.

Ryszard Socha, Skazani na pracę

Ewa Winnicka, System psu na budę

* * * * *