Kuratorzy białostoccy w Anglii


18 września 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Informacja na temat wizyty studyjnej.

W dniach 25 – 29 czerwca br. 4 kuratorów zawodowych okręgu białostockiego przebywało w Beverley w Anglii, na zaproszenie Mr. Steve Hemming, który jest szefem służb probacyjnych okręgu Humberside. Wizyta była możliwa dzięki nawiązanej wcześniej współpracy z kuratorami tego okręgu i w rzeczywistości miała charakter rewizyty. Przypomnę, że w roku ubiegłym Sąd Okręgowy w Białymstoku gościł kuratorów z okręgu Humberside. Relacja z ich pobytu jest zamieszczona na stronach internetowych Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

W składzie naszej delegacji oprócz Kuratora Okręgowego znalazły się następujące panie:

  • – Halina Dziemska – kurator specjalista dla dorosłych Sądu Rejonowego w
    Białymstoku,
  • – Małgorzata Baziuk – kurator specjalista z w/w Sądu – pion rodzinny,
  • – Elżbieta Purow – starszy kurator zawodowy dla dorosłych, pracująca w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Pierwszy etap podróży, to znaczy lot z Warszawy do Liverpoolu pokonaliśmy gładko, ale Anglia przywitała nas ulewnym deszczem i zimnem oraz widocznymi (także w Beverley) skutkami powodzi.

Nieprzyjemne wrażenie rychło ustąpiło, ponieważ już następnego dnia zaświeciło słońce. Pozytywna aura do której przyczyniła się pogoda, ale przede wszystkim serdeczny klimat jaki stworzyli gospodarze, towarzyszyła nam przez cały pobyt. Jesteśmy zgodne w ocenie, że kuratorzy okręgu Humberside przyjęli nas niezmiernie życzliwie, po partnersku, a nawet używając staromodnego określenia – z atencją.

Podczas wizyty nie zabrakło również elementów zaskoczenia w celu wywołania niezapomnianych wrażeń u gości. Z tego również zadania Steve i jego służby wywiązały się w sposób godny podziwu. Szczegóły na ten temat znajdą się w dalszej części relacji.

Merytoryczny program wizyty został tak skonstruowany, aby pokazać (przybliżyć) nam strukturę organizacyjną służb probacyjnych w okręgu Humberside oraz zakres działania kuratorów sądowych. Z programu z przyczyn obiektywnych (powódź i nieprzejezdne drogi) wypadła całodniowa konferencja, która była przygotowywana z racji 100-lecia powstania kurateli w okręgu Humberside.

Warte odnotowania i krótkiego komentarza są następujące punkty programu:
* wizyta w sądach w Hull,
* zwiedzanie więzienia w Everthorpe,
* pobyt w hostelu w Scunthorpe,
* spotkanie w zespole kuratorskim w Grimsby.

miniatura

Wizyta w Centrum Sądownictwa w Hull (ranga naszego sądu okręgowego) rozpoczęła się od spotkania z sędzią. To spory zaszczyt jak na warunki angielskie. Po krótkiej rozmowie na sali sądowej mieliśmy możliwość gościć w jego gabinecie. Jest bardzo miły i wyraża zgodę na zrobienie wspólnej fotografii. Pan sędzia kompletnie nas zaskoczył, ponieważ z tej okazji przebrał się w tradycyjny strój, którego nieodłącznym elementem jest peruka. Nastrój tego spotkania oddają załączone zdjęcia.

miniatura
miniatura

Pobyt w sądzie w Hull, a następnie w zespole kuratorskim zapamiętaliśmy z innych powodów. Złożyła się na to drobiazgowa kontrola przy wejściu do sądu i nieznany nam widok – żadnych interesantów w pokojach kuratorów oraz na korytarzach w siedzibie zespołu. Wszędzie, łącznie z salą sądową królują komputery. Kurator bez wychodzenia w teren i osobistych kontaktów z określonymi służbami może drogą elektroniczną zebrać potrzebne mu informacje. W ten sam sposób przesyła sporządzone przez siebie raporty (sprawozdania) na użytek sądu.

Ułatwieniem w pracy jest nie tylko komputer, ale np. posługiwanie się wystandaryzowanym kwestionariuszem do badania zagrożenia recydywą. Pobieżna analiza treści kwestionariusza i dialog z koleżankami z Anglii wykazały, że diagnozujemy te same obszary życia i zachowań naszych podopiecznych to znaczy: poprzednią karalność, rodzaj przestępstwa, relacje z najbliższymi członkami rodziny, uzależnienia, przebieg pracy zawodowej i nauki, środowisko w którym się wychował i do którego powróci itp. Studiowaniem dokumentacji, tłumaczeniem tekstu i oceną jego przydatności w naszych warunkach będziemy się zajmowali po powrocie.

O innej zasadniczej różnicy naszych systemów probacji mogliśmy się przekonać podczas wizyty w więzieniu w Everthorpe. To duży zakład penitencjarny, w którym karę pozbawienia wolności odbywają młodociani sprawcy przestępstw. Ich resocjalizacją, reedukacją, terapią – głównie uzależnienia od narkotyków zajmuje się sztab ludzi. Z wieloma mogliśmy wymienić poglądy i doświadczenia, gdyż wszyscy łącznie z dyrektorem więzienia byli obecni na spotkaniu.

Tam również pracuje znana nam z wcześniejszej wizyty w Polsce – pani kurator Amanda Fischer. Jej obowiązki zawodowe dotyczą diagnozowania i oceny prognoz resocjalizacji skazanych przed decyzją o ich warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary.

Mieliśmy możliwość wysłuchać kolegów oraz koleżanek z różnych zespołów kuratorskich. Tutaj również na pierwszy plan wysuwają się różnice . Podstawową metodą pracy z podopiecznymi jest terapia grupowa, a zróżnicowane programy obejmują różne grupy sprawców czynów karalnych. Na fotelach uczestników (tj. podopiecznych) zasiedliśmy na dłużej w zespole kuratorskim w Hull. Spotkanie prowadzili kuratorzy specjalizujący się w terapii sprawców przemocy na tle seksualnym i gdzie podłożem przestępstw jest agresja. Dyskusja w trakcie spotkania była bardzo ożywiona i doprowadziła do wspólnej konkluzji – bardzo dobrze się rozumiemy w sprawach zawodowych.

miniatura

Mimo odmiennych realiów, warunków pracy, nie było między nami barier natury poznawczej. Wiedza o mechanizmach uzależnień, przyczynach i przejawach przemocy to wiedza uniwersalna, którą dysponują zarówno kuratorzy angielscy jak i polscy.

Kuratorów angielskich bardzo interesował temat jak nasz system prawny i probacyjny radzi sobie ze zwalczaniem przemocy w rodzinie oraz przestępstw drogowych dokonywanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu.

Z dużą uwagą wysłuchaliśmy pani kurator pracującej w hostelu w Scunthorpe. Hostel to nieduży wolnostojący dom, zaadaptowany do funkcji, którą pełni.Spokój i urok miejsca oceńcie Państwo sami na podstawie fotografii.

miniatura
miniatura

Wszystkie pomieszczenia hostelu, głównie ze względu na bezpieczeństwo jego mieszkańców, są monitorowane. Nie ma kamer w pokojach podopiecznych z racji ochrony prywatności. Przebywają tam skazani, uzależnieni od narkotyków. W okresie ustalonym przez sąd muszą przebywać w hostelu i uczestniczyć w różnorodnych formach terapii, aby nauczyć się żyć na wolności bez brania „prochów”. Rozmaite hostele, ośrodki terapeutyczne (w tym stacjonarne) dla uzależnionych to trwały i wszechobecny element systemu probacji w Anglii. Nie muszę dodawać, że za takim rozwiązaniem opowiedzieliby się wszyscy kuratorzy w naszym kraju.

Spotkaliśmy się z inną naszą znajomą, a była to pani Kirsty Corkhil, która jest kierownikiem zespołu kuratorskiego. Na spotkaniu z członkami jej zespołu obecny był stażysta (na zdjęciu to ten młodzieniec w czarnej koszulce w środku grupy). Został nam przedstawiony jako bardzo dobry kandydat z powodu między innymi na posiadane doświadczenie- był zawodowym wojskowym, a konkretnie pilotem śmigłowca. Przyszłego zawodu kuratora uczy się praktykując w zespole, a ponadto studiuje w 3- letniej szkole, gdzie zdobywa wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin nauki, łącznie z prawem.

miniatura

Byliśmy również w zespole, w którym pracuje się z recydywistami. Tutaj kuratorzy mają najniższe obciążenie dozorami (przypadkami). Od innych zespołów różni ich to, że członkami zespołu są policjanci.

Jeszcze kilka słów na temat kary ograniczenia wolności. Na miejsce pracy skazanych tj. do parku przyrodniczego znajdującego na 30 hektarowym terenie przywracanym naturze po skażeniu przez przemysł cementowy, zawiozła nas Elizabeth Adams – będąca członkiem zespołu kuratorskiego w Grimsby.

miniatura
miniatura

Skazani dbają o zieleń w parku, a w razie złej pogody są dowożeni do pomieszczeń pod dachem. Tam ich praca polega na wytwarzaniu rozmaitych opakowań.

Wyjechaliśmy z przekonaniem, że naszych kolegów angielskich nie dręczy problem pozyskiwania miejsc pracy. Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności, aspekty wychowawcze dotyczące tej grupy skazanych, to są zagadnienia wpisane do wachlarza ich obowiązków.

Mimo napiętego programu wizyty udało się nam trochę zwiedzić. Do atrakcji turystycznych należał przejazd czerwonym piętrowym autobusem, krótki spacer po ulicach Yorku, Hull i Beverley. Do takich należał też pobyt w pubie i rozkoszowanie się rozmaitymi smakami (gatunkami) herbaty i angielskich ciasteczek. Klimat krótkich chwil relaksu, urodę zwiedzanych miejsc mam nadzieję oddają zdjęcia.

miniatura
miniatura
miniatura
miniatura

Pora na zakończenie i przedstawienie niespodzianki, którą przygotowali nam nasi gospodarze. Jest nią miejsce w którym odbyło się spotkanie pożegnalne. Było to oceanarium w Hull, które w tym czasie zostało zamknięte dla zwiedzających. Wspaniały, ogromny, nowoczesny obiekt. Widzieliśmy wszystko co żyje w morzach i oceanach. Fotografie przedstawiają dwa śpiące rekiny i dwie jakby zastygłe w bezruchu mureny.

miniatura
miniatura

W oficjalnej części tego spotkania przedstawiciele służb z obu krajów tzn. Steve Hemming oraz niżej podpisana wygłosili krótkie przemówienia. Przewijał się w nich wspólny wątek, a mianowicie chęć do dalszej współpracy, głębokie przekonanie o korzyściach płynących z kontaktów w ich wymiarze ludzkim i zawodowym. Oboje ze Stevem podkreślaliśmy fakt, że jesteśmy dumni z kierowania kuratorską służbą, która tak wiele umie oraz nie ustaje w dążeniach do doskonalenia warsztatu pracy i niesienia skutecznej pomocy swoim podopiecznym. Na fotografii widoczni są wszyscy uczestnicy spotkania.

miniatura

Jakby niespodzianek było mało jest jeszcze jedna – tym razem kulinarna, a jest nią wielki udekorowany narodowymi flagami tort.

miniatura

Wizyta studyjna dobiegła końca. Pozostała jeszcze podróż na lotnisko w Liverpoolu. Robimy pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Johna Lenona i wsiadamy do samolotu, który dowiezie nas do Warszawy.

miniatura

Już na miejscu w pracy wielokrotnie będziemy nie tylko myślami wracać do pełnego wrażeń pobytu.

Kurator Okręgowy
Barbara Kuklińska

* * * * *