Seminarium


6 czerwca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Tradycyjnie na prośbę organizatorów zamieszczamy zaproszenie na seminarium Studium Prawa Europejskiego na temat „Wykorzystywanie zawodu kuratora w Europie w świetle regulacji prawnych i standardów międzynarodowych”

Słuchacze kursu Polityka i praktyka postpenitencjarna na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej i krajów członkowskich

więcej

* * * * *