Komunikat


8 maja 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium KRK publikuje dokumenty,które zostały złożone w sekretariatach Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu , Pana Andrzeja Kryże Podsekretarza Stanu , Pana Marka Motuka Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz osobiście doręczone Panu Krzysztofowi Mycce Naczelnikowi Wydziału Kureteli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prezydium dziękuje Panu Andrzejowi Rzepniewskiemu Zastepcy Przewodniczącego KRK, za przygotowanie i zredagowanie wystąpienia na podstawie opracowań przygotowanych przez Pana Henryka Pawlaczyka Przewodniczącego Komisji Legislacyjno – Prawnej KRK w oparciu o teksty Koleżanek i Kolegów, Delegatów KRK, Ekspertów KRK,a także przeslanych w imieniu Okręgów. Wszystkim, ktorzy przeslali teksty dziękujemy.

Pismo przewodnie do p. Beaty Kempy
Uwagi do projektu

* * * * *