Komunikat


12 maja 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium KRK uprzejmie informuje o złożeniu w dniu 30 kwietnia 2007 roku w sekretariatach Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu i Pana Andrzeja Kryże Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poniższych dokumentów.
Prezydium dziękuje Panu Tadeuszowi Jedynakowi za wysilek włożony w opracowanie stanowiska KRK.

Opinia o projekcie Kodeksu Nieletnich
Pismo przewodnie do projektu Kodeksu Nieletnich

* * * * *

Komunikat


8 maja 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium KRK publikuje dokumenty,które zostały złożone w sekretariatach Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu , Pana Andrzeja Kryże Podsekretarza Stanu , Pana Marka Motuka Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz osobiście doręczone Panu Krzysztofowi Mycce Naczelnikowi Wydziału Kureteli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prezydium dziękuje Panu Andrzejowi Rzepniewskiemu Zastepcy Przewodniczącego KRK, za przygotowanie i zredagowanie wystąpienia na podstawie opracowań przygotowanych przez Pana Henryka Pawlaczyka Przewodniczącego Komisji Legislacyjno – Prawnej KRK w oparciu o teksty Koleżanek i Kolegów, Delegatów KRK, Ekspertów KRK,a także przeslanych w imieniu Okręgów. Wszystkim, ktorzy przeslali teksty dziękujemy.

Pismo przewodnie do p. Beaty Kempy
Uwagi do projektu

* * * * *

Aktualne problemy kurateli sądowej


8 maja 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Za zgodą Pana senatora Antoniego Szymańskiego Przewodniczacego Komisji Rodziny i Polityki Spolecznej Senatu RP publikujemy tekst Jego wystąpienia pt. „Aktuane problemy kurateli sądowej” wygloszonego na Konferencji „Człowiek w Obliczu Prawa” zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 23 – 24 kwietnia 2007 roku.
za Prezydium KRK i Zarząd KSZKS

Aktualne problemy kurateli sądowej.doc – pobierz

* * * * *