Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja skazanych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego ‚Patronat’


18 marca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Wsparcie społeczne jest to pomoc dostępna nam poprzez kontakty z innymi ludźmi, grupami lub większymi społecznościami. Więź z innymi ludźmi chroni nas przed poczuciem wyobcowania.
Wsparcie społeczne odczuwamy, gdy możliwe jest nawiązanie pożądanych relacji z innymi, realizowanie akceptowanych norm i wartości kulturowych, postępowanie zgodne z własnymi przekonaniami.
Dzięki wsparciu czujemy się zakorzenieni, bezpieczni, żyjący we wspólnocie. Jeśli któryś z wymienionych aspektów jest niemożliwy do realizacji, pojawia się poczucie alienacji.
Systemy wsparcia społecznego mogą mieć charakter spontaniczny lub ciągły. W momentach, gdy z trudem pokonujemy przeciwności losu, ogromną rolę odgrywają różne grupy społeczne, z którymi jesteśmy związani lub pojedyncze osoby nam bliskie. więcej

* * * * *

Komunikat Krajowej Rady


13 marca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów publikuje Komunikat z III Posiedzenia II Kadencji KRK odbytego w dniu 13 lutego 2007 roku.

KOMUNIKAT Z III POSIEDZENIA II KADENCJI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Warszawa 13 lutego 2007 roku

Posiedzenie odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Martuszewicz Przewodniczący KRK. Uczestniczyło w nim 43 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów oraz zaproszeni goście : więcej

* * * * *