Seminarium “Kuratela sądowa dla dorosłych w systemie probacji a ich integracja społeczna”


25 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zamieszczamy ważną informację organizatorów dot. seminarium „Kuratela sądowa dla dorosłych w systemie probacji a ich integracja społeczna” skierowanego do słuchaczy kursu „Polityka i Praktyka Postpenitencjarna na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej i krajów członkowskich”. Prosimy zwrócić uwagę na adres miejsca gdzie seminarium się odbywa.

Słuchacze kursu Polityka i Praktyka Postpenitencjarna na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej i krajów członkowskich

Zapraszam na seminarium
Kuratela sądowa dla dorosłych w systemie probacji a ich integracja społeczna

Wykład poprowadzi prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Seminarium odbędzie się 12 lutego 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie PAN w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Seminarium dla uczestników kursu jest bezpłatne. Osoby, które byłyby zainteresowane udziałem
w seminarium, a nie są słuchaczami kursu ponoszą opłatę w wysokości 210 zł, którą należy wpłacić na konto Instytutu Europejskiego
Banku Millenium S.A. w Warszawie
nr: 21 1160 2202 0000 0000 7978 1568

Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

* * * * *