Komunikat


14 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Niespełna rok temu zostaliśmy zaszokowani Raportem Zespołu 28 Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasi Koledzy Andrzej Rzepniewski, Henryk Pawlaczyk i Tadeusz Jedynak chociaż reprezentowali KRK, w pracach Zespołu uczestniczyli na prawach „gości”, to znaczy nie mieli prawa głosu w głosowaniu nad przyjęciem Raportu Zespołu 28. Jednak natychmiast zareagowali na opublikowany dokument i napisali wówczas Raport kuratorów uczestniczących w pracach zespołu nr 28, który pokazywał chyba rzetelny obraz kurateli i raport ten wręczyliśmy Przewodniczącej Zespołu 28 – Pani Urszuli Wieczorek oraz Ministrowi Sprawiedliwości i Gabinetowi Politycznemu Ministra. Raport zamieściliśmy także na stronie internetowej (odsyłam do tego tekstu).
Myślę, że aby dobrze zrozumieć „drogę” jaką przebyliśmy przez ten rok i z czym jeszcze przyjdzie się NAM ZMIERZYĆ w najbliższym czasie, trzeba rozwagi i mądrości całej grupy zawodowej.
Poglądy wyrażone w Raporcie Zespołu 28 są w niektórych kręgach ciągle żywe! Dlatego bezcenna jest OBECNOŚĆ w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu. Należy też docenić fakt, powołania przez Panią Minister Koleżanki Anny Korpanty na Doradcę Ministra oraz działania Senatora Antoniego Szymańskiego i innych Parlamentarzystów, a także rolę Krajowej Rady Kuratorów i Krajowego Stowarzyszenia w zabieganiu (walce!) o zmianę nastawienia decydentów, niektórych Parlamentarzystów i mediów do kuratorskiej służby sądowej! W szczególności poprzez pokazywanie pozytywnych zmian w służbie i efektów jakie nasza praca przynosi!
Dlatego udzielajmy im wszelkiego wsparcia w tej materii, pracujmy nad naszym nastawieniem do Naszej Grupy Zawodowej i do Nas Samych, pracujmy nad pozytywnym wizerunkiem naszej służby! Włączajmy się w działania Krajowej Rady i Stowarzyszenia w tym szczególnym i zapewne trudnym okresie zimowo-wiosennym

Z najlepszymi pozdrowieniami
Andrzej Martuszewicz

* * * * *