Środowiskowe wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych


13 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zamieszczamy poniżej informację wraz ze zdjęciami z konferencji naukowej ” Środowiskowe wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych” zorganizowanej w grudniu 2006 roku w Warszawie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej oraz Sąd Okręgowy w Warszawie. Proponujemy ponownie nadsyłanie informacji o podejmowanych przez kuratorów inicjatywach, organizowanych konferencjach, imprezach związanych z funkcjonowaniem Ośrodków Kuratorskich itp.
Materiały należy nadsyłać w formie przygotowanej do „umieszczenia” na stronie internetowej.

za Zarząd KSZKS i Prezydium KRK

Andrzej Martuszewicz

Dnia 15 grudnia 2006 roku odbyła się Konferencja Naukowa „Środowiskowe wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych” zorganizowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej oraz Sąd Okręgowy w Warszawie. Dotyczyła problematyki rodzinnej i nieletnich w działaniach Sądów Warszawskiego Okręgu Sądowego. W Konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele świata nauki, lekarze, prawnicy.

Cele konferencji:
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki patologii rodziny.
2. Podzielenie się doświadczeniami praktycznymi kuratorów sądowych ze środowiskiem naukowym.
3. Zwiększenie świadomości osób i instytucji pracujących z rodziną w zakresie jej specyficznych problemów i potrzeb.
4. Zapoznanie się z poglądami naukowców, wynikami badań dotyczącymi szeroko pojętej problematyki rodziny.

PROGRAM KONFERENCJI:

Powitanie uczestników:
Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Antoni Szymański – Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

Omówienie celu i założeń konferencji:
Anna Korpanty – Doradca Ministra Sprawiedliwości, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie
Małgorzata Masiulanis – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Otwarcie konferencji:
Barbara Dąbrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Współuzależnienie w sytuacji przemocy wewnątrzrodzinnej.
Prof. Irena Pospiszyl, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Odpowiedzialność karna nieletnich w Unii Europejskiej.
Prof. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Zakład Kryminologii
Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska

Prawo rodzinne w Europie. Współpraca międzynarodowa sądów. Przeprowadzanie dowodów za granicą w sprawach rodzinnych.
Dr Katarzyna Biernacka, Sędzia i Naczelnik Wydziału Prawa Międzynarodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Skala wartości rodzicielskich, skala nieprzystosowania społecznego.
Prof. Lesław Pytka, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski

Problematyka procesowa dowodu z DNA. Ustalanie ojcostwa.
Grażyna Niemiałtowska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.
Dr n. med. Artur Kołakowski, CBT – Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej

Zastępczy zespół Münchausena.
Dr n. med. Joanna Cielecka – Kuszyk, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu

Leczenie i profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Janusz Zimak, Prezes, Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Studio Maraton II

Przejawy i mechanizmy niedostosowania społecznego. Przegląd teorii agresji.
Dr Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium – Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

Prezentacja pracy kuratora w środowisku lokalnym. Program przeciwdziałania przemocy dla Dzielnicy Bielany.
Iwona Sobolewska, kurator VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza

Rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym.
Jarosław Gnioska, Członek Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych

Założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Danuta Kuciewicz, Biuro Polityki Społecznej

Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Andrzej Martuszewicz, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego dla Warszawy

Organizatorzy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej
Sąd Okręgowy w Warszawie
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

* * * * *