Ciekawa książka


25 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Literatura |

Zamieszczamy informację kol.Tadeusza Jedynaka o bardzo ważnej książce dla Wszystkich Kuratorów, która ukazała się w ostatnim czasie! więcej

* * * * *

Seminarium “Kuratela sądowa dla dorosłych w systemie probacji a ich integracja społeczna”


25 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zamieszczamy ważną informację organizatorów dot. seminarium „Kuratela sądowa dla dorosłych w systemie probacji a ich integracja społeczna” skierowanego do słuchaczy kursu „Polityka i Praktyka Postpenitencjarna na tle legislacji i doświadczeń Unii Europejskiej i krajów członkowskich”. Prosimy zwrócić uwagę na adres miejsca gdzie seminarium się odbywa. więcej

* * * * *

Konferencja w Słupsku


16 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Przedstawiamy informację wraz ze zdjęciami z ważnej Konferencji Naukowej organizowanej w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
II Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania pedagogiki. Dynamika przestępczości w Polsce psychospołeczne i kulturowe determinanty zjawiska oraz nowatorskie prądy działań zaradczych” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2006 r. pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro.
W Konferencji wzięła udział Pani Beata Kempa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej

* * * * *

Komunikat


14 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Niespełna rok temu zostaliśmy zaszokowani Raportem Zespołu 28 Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasi Koledzy Andrzej Rzepniewski, Henryk Pawlaczyk i Tadeusz Jedynak chociaż reprezentowali KRK, w pracach Zespołu uczestniczyli na prawach „gości”, to znaczy nie mieli prawa głosu w głosowaniu nad przyjęciem Raportu Zespołu 28. Jednak natychmiast zareagowali na opublikowany dokument i napisali wówczas Raport kuratorów uczestniczących w pracach zespołu nr 28, więcej

* * * * *

Środowiskowe wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych


13 stycznia 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zamieszczamy poniżej informację wraz ze zdjęciami z konferencji naukowej ” Środowiskowe wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych” zorganizowanej w grudniu 2006 roku w Warszawie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej oraz Sąd Okręgowy w Warszawie. Proponujemy ponownie nadsyłanie informacji o podejmowanych przez kuratorów inicjatywach, organizowanych konferencjach, imprezach związanych z funkcjonowaniem Ośrodków Kuratorskich itp.
Materiały należy nadsyłać w formie przygotowanej do „umieszczenia” na stronie internetowej.

za Zarząd KSZKS i Prezydium KRK

Andrzej Martuszewicz
więcej

* * * * *