Aktualny stan kurateli sądowej w Polsce


29 grudnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

W ostatnich dniach 2006 roku upubliczniamy opracowanie przyjęte przez Krajową Radę Kuratorów „Aktualny stan kurateli sądowej w Polsce”. Dane statystyczne dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Opracowanie to było doręczone Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesom Sądów, Parlamentarzystom, Naukowcom, Instytucjom i Organizacjom Pozarządowym z którymi Kuratorska Służba Sądowa współpracuje. Dokument ten otrzymali Członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Treść tego dokumentu stała się częścią wystąpienia Przewodniczącego KRK na IV Kongresie Penitencjarnym w Kaliszu. Prezydium KRK dziękuje Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążeń Obowiązkami KRK oraz Ekspertom KRK za przygotowanie ankiety i jej opracowanie.Dziękujemy Kuratorom Okręgowym za bardzo dobrą współpracę przy weryfikowaniu danych statystycznych.

Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce
(na podstawie danych Wydziału Kurateli DWOiP MS oraz Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążeń Obowiązkami KRK)

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których dotyczy postępowanie sądowe, a także na terenie zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych (art. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U.01.98.1071). Zapis ustawowy wyraźnie określa rodzaj wykonywanych przez kuratorów zadań i wskazuje na doniosłą rolę jaką kuratorzy ogrywają nie tylko w strukturze sądownictwa, ale również w życiu i organizacji społeczeństwa, a w szczególności społeczności lokalnych. Przeczytaj całość lub pobierz dokument MS WORD

* * * * *