Fragment biuletynu …


7 grudnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu przesyłamy krótkie wystąpienie na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP na którą zostaliśmy zaproszeni aby zabiegać o dodatkowe etaty dla kuratorskiej służby sądowej i całego wymiaru sprawiedliwości (tak jak co roku od kilku lat).
W posiedzeniu Komisji wzięli udział Koledzy Barbara Sitarska i Andrzej Martuszewicz – reprezentując Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych.
W budżecie na rok 2007 zaplanowano 150 etatów kuratorskich. Uważamy, że dopiero wzrost o dodatkowe 150-200 etatów może pozwolić na zmniejszenie obciążeń pracą kuratorów zawodowych, zwłaszcza kuratorów dla dorosłych.
Relacja z posiedzenia Komisji jest może „niezbyt precyzyjna”, ale wynika to stąd, że w Sejmie „biuletyny” z Komisji opracowują dziennikarze. Polecamy cały biuletyn z tego posiedzenia na stronie internetowej Sejmu.
W ostatnim okresie, w związku ze znanymi wydarzeniami na terenie szkół, następuje znaczny wzrost wpływu spraw do sądów rodzinnych i zespołów kuratorskich, które z tymi sądami współpracują. Zwróciliśmy na to uwagę Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w dniu 29 listopada 2006 roku. W posiedzeniu wzięli udział Koledzy Anna Korpanty i Andrzej Martuszewicz. Należy podkreślić, że Sekretarz Stanu Pani Beata Kempa prezentując stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości podczas prac Komisji, podkreśliła że liczba etatów dla kuratorów powinna być zwiększona. Pragniemy wyrazić za to nasza wdzięczność. Stenogram będzie dostępny za kilkanaście dni.

za Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
za Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Andrzej Martuszewicz

Fragment biuletynu z wystąpieniem A. Martuszewicza

Przewodniczący Krajowej Rady Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych Andrzej Martuszewicz:
Na początku pragnę podziękować całej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka za zainteresowanie naszymi problemami. Chcę powiedzieć, że 13 lipca wręczyliśmy członkom Komisji raport o stanie kurateli sądowej w Polsce oparty na danych statystycznych zarówno wydziału kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analiz wykonywanych przez monitoring Krajowej Rady Kuratorów. Na tym tle pragnę stwierdzić, że kuratorzy sądowi wykonują 1 milion 360 tysięcy 553 sprawy. To jest informacja statystyczna z ostatniego dnia poprzedniego roku. W zeszłym roku kuratorzy złożyli także prawie 200 tysięcy wniosków powodując postępowania incydentalne. Średnio na kuratora wykonującego orzeczenia wypada 248 spraw karnych oraz 113 spraw rodzinnych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, zwłaszcza po głosie posła Jerzego Kozdronia, o złożoności podejścia do problemów budżetowych. Być może niestosownie w tym momencie będzie mówić o naszych potrzebach, ale pragnę stwierdzić, że te 150 nowych etatów kuratorskich Ministerstwo Sprawiedliwości przeznacza na wzrost obowiązków kuratorów. Dokładniej chodzi o programy wprowadzenia: systemu monitoringu elektronicznego oraz kar krótkoterminowych. W związku z tym nie zastępuje żaden wzrost poprawy funkcjonowania kurateli w Polsce. Tym samym nowe etaty nie odciążą kuratorów. Kuratorzy nadal nie będą mogli indywidualizować metod postępowania wobec osób, nad którymi sprawują pieczę. W tym świetle pokuszę się o sformułowanie dość poważnej tezy, że kuratorzy znajdują się w sytuacji krytycznej. Z badań wynika, że trafiamy do ok. 2 milionów ludzi w Polsce, wykonując jeszcze wywiady środowiskowe w liczbie 600 tysięcy. Oprócz Policji, Służby Więziennej oraz innych służb, to właśnie kuratorzy kontrolują przestępczość w naszym kraju. Jeśli tak jest, to sytuacja kuratorów nie powinna być bagatelizowana. Przeciąganie dalej takiego stanu, w którym kurator, ze względu na nadmiar obciążeń, nie może w sposób autentyczny pełnić swojej roli, skończy się bardzo źle. Nie mówię już o tym, że taka praca, jaką wykonujemy, ze względu na ciężkie warunki nie podnosi prestiżu wymiaru sprawiedliwości. Wobec powyższego, zdając sobie sprawę ze złożoności problemów całego wymiaru sprawiedliwości składamy wniosek, aby w dalszych pracach nad budżetem zastanowić się nad dodatkowym podniesieniem liczby zawodowych etatów kuratorskich. Według obliczeń naukowców, przez najbliższe 4 lata corocznie powinno się podnosić liczbę etatów kuratorskich o ok. 300 etatów, jeśli nasza służba ma być skuteczna. Jeśli Sejm znalazłby jakieś dodatkowe pieniądze na dodatkowe 150 etatów kuratorskich, to byłaby to sytuacja, która przybliżałaby możliwość oddziaływania skutecznego kuratorów na środowisko osób opuszczających zakłady karne.

Przewodniczący poseł Cezary Grabarczyk (PO):
Korzystając z dobrej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości sądzę, że w dalszych etapach prac nad budżetem będziemy szukać jakiegoś rozwiązania w tej mierze.
Czy ktoś z członków Komisji lub zaproszonych gości chciałby się jeszcze wypowiedzieć na temat projektu budżetu wymiaru sprawiedliwości?

* * * * *