Apel


3 grudnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z projektowaną głęboką nowelizacją prawa karnego, Pan Minister Andrzej Kryże, zwrócił się do Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, o wyrażenie opinii w tym przedmiocie. Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl zamieszczono projekty wszystkich nowelizowanych i nowych aktów prawnych.
Zwracam się do Was, Koleżanki i Koledzy z gorącą prośbą o zapoznanie się z tymi projektami i nadesłanie, w możliwie najkrótszym terminie, swoich uwag pozytywnych i negatywnych, w szczególności do kwestii dotyczących zadań kuratorskich. Jest to sprawa niezmiernie ważna i im więcej Waszych opinii do nas wpłynie, tym nasza opinia będzie rzetelniejsza i tym lepiej odzwierciedlać będzie głos środowiska kuratorskiego.

z wyrazami szacunku

Andrzej Martuszewicz

Uwagi proszę nadsyłać na adres: martuszewicz@e-zone.com.pl

* * * * *