Biuletyn Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu


22 września 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowni Państwo.

W załączeniu przesyłam część biuletynu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP z dnia 13 lipca 2006 roku. W bardzo ważnym posiedzeniu, na którym wręczyliśmy wszystkim Posłankom i Posłom opracowania Krajowej Rady Kuratorów oraz kopie ostatnich publikacji dotyczących kuratorów, wzięli udział jako Reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów i Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych: koledzy Andrzej Rzepniewski, Henryk Pawlaczyk, Tadeusz Jedynak oraz niżej podpisany.
Pragnę wymienionym Kolegom serdecznie podziękować za wysiłek włożony w przygotowanie merytoryczne do tego Posiedzenia. Miało to – zwłaszcza w tamtym czasie – bardzo duże znaczenie i pomimo przesuniecia posiedzenia, dało możliwość złożenia oświadczeń i doręczenia materiałów Parlamentarzystom

z wyrazami szacunku
Andrzej Martuszewicz

Biuletyn Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP z dnia 13 lipca 2006 r. (dokument *.doc)

* * * * *