Resocjalizacja


30 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

W ramach współpracy z nowym czasopismem Resocjalizacja zamieszczamy kilka wskazanych przez redakcję materiałów.
Redakcji i Wszystkim współpracownikom „Resocjalizacji” Gratulujemy i Życzymy
sukcesu wydawniczego !
Zainteresowanych prosimy o prenumeratę,co pozwoli na regularne wydawanie czasopisma.
Redakcja prosi o uwagi!

* * * * *

Gratulacje


29 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowna Pani Beata KEMPA
Poseł na Sejm RP

W związku z powołaniem na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowa Rada Kuratorów, w imieniu wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, składa Pani serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w pełnieniu nowej funkcji państwowej.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Andrzej Martuszewicz

* * * * *

Uchwała Krajowej Rady Kuratorów


23 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu z dnia 12.04.2006 r. ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Krajowa Rada Kuratorów dostrzega potrzebę zmniejszenia liczby osób osadzonych w zakładach karnych i akceptuje wprowadzenie alternatywnego środka polegającego na elektronicznej kontroli skazanego.

więcej

* * * * *

Komunikat z X posiedzenie KRK


23 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Komunikat z X posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie w dniach 16 i 17 maja 2006 r.

W dniach 16 i 17 maja br. odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Obrady rozpoczęto w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, a następnie kontynuowano w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Serocku.

więcej

* * * * *

Opinia w sprawie systemu dozoru elektronicznego


22 maja 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Uwagi ogólne

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego winna być nie tylko karą „w zamian”, lecz także karą samoistną orzekaną przez sądy I instancji za tego rodzaju przestępstwa, gdzie zasadne byłoby orzeczenie zarówno krótkotrwałej jak i bardziej dolegliwej kary niż dotychczasowe środki probacji: zawieszenie wykonania kary, ograniczenie wolności, warunkowe umorzenie czy grzywna.

więcej

* * * * *

Następna strona »