Komunikat


30 kwietnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowni Państwo!

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych zwróciło się we współpracy z Państwową Agencją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych o przeszkolenie kierowników oraz kuratorów sądowych pracujących w kuratorskich ośrodkach.
PARPA przesłała Stowarzyszeniu wyniki przeprowadzonych podczas tych szkoleń badań ich uczestników. Są to badania zobiektywizowane! Obecnie na stronie internetowej Niebieskiej Linii opublikowano krótkie podsumowanie tych badań. Zamieszczamy treść publikacji w całości.
Dziękujemy Kierownictwu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za bardzo dobrą współpracę i przeprowadzone bardzo ważne szkolenia, prosimy o dalsze!

za Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
Andrzej Martuszewicz.

* * * * *