Komunikat KRK z posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 26 kwietnia 2006


28 kwietnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Komunikat KRK z posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 26 kwietnia 2006.

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny Polityki Społecznej. Zostało ono zwołane w trybie pilnym przez Przewodniczącego Pana Senatora Antoniego Szymańskiego z inicjatywy Pani Senator Elżbiety Rafalskiej. Było ono wyrazem stałego zainteresowania Parlamentarzystów problemami kurateli sądowej w Polsce. Tematem tego posiedzenia komisji był „Stan kurateli sądowej w Polsce”. Wzięli w nim udział Panie i Panowie Senatorowie – członkowie komisji oraz Pan Senator Zbigniew Romaszewski, Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowała Pani Urszula Wieczorek, Naczelnik Wydziału kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Na posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele kuratorów sądowych: Kolega Andrzej Martuszewicz, Przewodniczący KRK oraz koledzy uczestniczący w pracach zespołu 28 Ministerstwa Sprawiedliwości – autorzy raportu KRK poświęconego efektywności i kosztom kurateli i probacji: Andrzej Rzepniewski – Wiceprzewodniczący KRK, Henryk Pawlaczyk – Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK oraz współpracujący z KRK Tadeusz Jedynak, Z-ca Kuratora Okręgowego w Słupsku.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła ocenę stanu polskiej kurateli sądowej. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zarysował główne problemy z jakimi boryka się służba kuratorska w ostatnim okresie. W załączeniu fragment jego wystąpienia.

Odbyła się dyskusja.

Przewodniczący Komisji Senackiej zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie stanu kuratorskiej służby sądowej w celu przekazania jej Kierownictwu Resortu. W załączeniu tekst uchwały.

Z chwilą otrzymania stenogramu z posiedzenia Komisji niezwłocznie prześlemy pełną informację o przebiegu posiedzenia.

W imieniu Prezydium KRK

Andrzej Martuszewicz

* * * * *