Uchwała KR i PS


27 kwietnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Uchwała Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie aktualnej sytuacji kurateli sądowej w Polsce

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się z aktualną sytuacją kurateli sądowej w Polsce podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2006 r.

Proces reformowania polskiej kurateli sądowej trwa od 1992 r. Od 2002 roku stała się ona profesjonalną kuratorską służbą sądową, regulowaną przez ustawę o kuratorach sądowych. Przyjęte rozwiązania ustawowe oparto na tradycji organizacji kurateli w Polsce oraz najlepszych wzorach europejskich. Przygotowywane zmiany ustawowe w zakresie kurateli powinny uwzględniać dotychczasowy dorobek tej instytucji, ewolucyjnie poprawiając jej stan.

Komisja uważa, że konieczne jest rozwijanie służby kuratorskiej w kierunku kurateli zawodowo-społecznej z uwzględnieniem specyfiki indywidualnego oddziaływania na podopiecznych, która sprzyja korzystnej zmianie ich postaw i zachowań. Jakość oddziaływania kuratorów zależy zarówno od ich profesjonalnego przygotowania i zaangażowania w wykonywane obowiązki jak i powierzonej im liczby spraw. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zwiększający skokowo liczbę nadzorów i dozorów własnych sprawowanych przez kuratorów oraz przygotowywanych wywiadów środowiskowych budzi wątpliwości, ponieważ nie będzie sprzyjać jakości ich wykonywania.

Proponowane w projekcie rozporządzenia obciążenia kuratorów obowiązkami służbowymi mogą pozostawać w sprzeczności z zasadą indywidualizacji oddziaływań na podopiecznych sądu i uniemożliwiać osiąganie zakładanych efektów pracy resocjalizacyjnej.

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej dostrzega również konieczność zwiększenia liczby etatów kuratorów zawodowych do poziomu uzasadnionego wielkością rosnących zadań nakładanych na kuratorów.

* * * * *