Projekt Wolność-Odpowiedzialność


20 kwietnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Informacja o projekcie „Wolność – Odpowiedzialność” czyli pilotażowym programie readaptacji byłych więźniów opartym na ergoterapii. „Wolność – Odpowiedzialność” jest programem opartym na doświadczeniach ośrodków w Czechach, Szwajcarii, Niemczech. Adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn mających za sobą konflikt z prawem, bezrobotnych, bezdomnych lub przebywających w środowiskach dysfunkcyjnych. Program readaptacji uczestników programu opiera się na dwóch przedsięwzięciach: powstania w Bielsku-Białej hostelu dysponującego 10 miejscami oraz warsztatów zajmujących się rozbiórką zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Jest to projekt pilotażowy co znaczy, że pozytywne wzory będą wdrażane do działań postpenitencjarnych. Działania programu uzupełniają i wspierają działania kuratorów zawodowych. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w programie będą mieli zagwarantowane miejsce w hostelu. Zostaną przyuczeni do pracy w warsztatach zajmujących się rozbiórką zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Praca w warsztatach i inne prace na rzecz Fundacji będzie obowiązkowa dla uczestników programu.Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną pomoc i opiekę psychologiczną, prawną, socjalną, pomoc w sprawie doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy. Działania programu, zarówno funkcjonowanie hostelu jak i warsztatów przekształconych w spółdzielnię socjalną, będą kontynuowanie po zakończeniu realizacji programu.Proponowany program pilotażowy stwarzając możliwości, mobilizuje do podjęcia własnej aktywności. Możliwość zamieszkania w hostelu daje czas na znalezienie własnego miejsca, planowane jest również, o ile będzie wskazane, wsparcie działań zmierzających do znalezienia własnego mieszkania. Możliwość przyuczenia się do pracy i kontynuowania jej daje perspektywę dalszego budowania podwalin życia w społeczeństwie na równi z wszystkimi pozostałymi jego członkami. Osoby decydujące się na udział w programie „Wolność – Odpowiedzialność” będą musiały zapoznać się z regulaminem projektu oraz zobowiązać się do przestrzegania ustaleń pod rygorem usunięcia. Hostel mieści się przy ul. Traugutta 23 w Bielsku – Białej woj. Śląskie.

Z poważaniem:
Piotr Styks Przedstawiciel Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż działającej w Bielsku – Białej, koordynator projektu „Wolność – Odpowiedzialność” czyli pilotażowego programu readaptacji byłych więźniów opartego na ergoterapii w programie PHARE 2003.

* * * * *