Ważna ankieta


1 kwietnia 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Niektórzy z Was otrzymali niedawno kwestionariusze ankiety dotyczącej kurateli rodzinnej, opracowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Celem ankiety jest uzyskanie wiedzy, co do poziomu efektywności, kierunków zmian organizacyjnych, kosztów kurateli i ogólnego poziomu, także „mentalnego”, kuratorskiej służby sądowej! Są to pierwsze od dłuższego czasu badania stanu kurateli rodzinnej i dlatego zasługują na życzliwe potraktowanie przez środowisko kuratorskie. Proszę zatem, abyście podeszli do tych badań z należną im starannością i odesłali rzetelnie wypełnione kwestionariusze do nadawcy.Zdaję sobie sprawę z ogólnego stanu kurateli: wykonywania bardzo dużej ilości obowiązków, także w związku z ostatnimi decyzjami MS w sprawie objęcia przez kuratorów maksymalnych ilości własnych nadzorów i dozorów, określonych w Rozporządzeniu o standardach, przy równoczesnym, wielokrotnym przekroczeniu górnych granic ilości spraw w prowadzonych przez Koleżanki i Kolegów referatach. Mimo to, uprzejmie proszę o odrzucenie emocji i znalezienie czasu na spokojne wypełnienie tej bardzo obszernej ankiety, której wyniki mogą być bardzo ważne dla zmian kształtu organizacyjnego i merytorycznego kuratorskiej służby sądowej w Polsce!Jednocześnie pragnę zwrócić Waszą uwagę na kilka pytań, na które odpowiadając należy zachować szczególną rozwagę. Nie możemy bowiem przewidzieć, jaka była intencja ich autorów i jakie wnioski wyprowadzą oni z naszych odpowiedzi. Do pytań tych należą: pyt. 24, pyt. 27g, pyt. 36, 37, 38, P (s. 11).
Serdecznie pozdrawiam
Przewodniczący KRK
Andrzej Martuszewicz

* * * * *