Resocjalizacja


14 marca 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowni Państwo!
Na IX Posiedzeniu KRK poinformowaliśmy o powstaniu nowego czasopisma „Resocjalizacja”. Numer próbny w miesiącu kwietniu. Prosimy o nadsyłanie materiałów. Część, która nie zostanie zakwalifikowana do publikacji w czasopiśmie ,ze względu na ograniczone możliwości na jego łamach, zostanie opublikowana na stronie internerowej. Poniżej zamieszczamy informację Pani Redaktor Agaty Pilarskiej – Jakubczak oraz założenia projektu czasopisma.

Projekt miesięcznika „Resocjalizacja”

Misja – wydawanie 12 numerów pisma w roku.
Założenie podstawowe – na polskim rynku wydawniczym nie ma jak dotychczas czasopisma poświeconego problemom resocjalizacji. Wiele grup zawodowych w swojej codziennej pracy potrzebuje informacji, publicystyki, opracowań naukowych na ten temat. Miesięcznik „Resocjalizacja” wypełni „lukę” na rynku wydawniczym.

Głównymi celami powstania pisma są:
kształtowanie świadomych i profesjonalnych postaw zawodowych
wspieranie ludzi zajmujących się resocjalizacją poprzez pokazywanie doświadczeń innych osób
pokazywanie wartościowych prospołecznych zachowań
promowanie i wdrażanie nowych form pracy resocjalizacyjnej
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych
przeciwdziałanie przestępczości
Adresatami pisma są:
pracownicy placówek resocjalizacyjnych,
personel Zakładów Poprawczych,
kuratorzy zawodowi i społeczni,
sędziowie rodzinni,
wychowawcy i psychologowie w zakładach karnych i aresztach śledczych
pracownicy naukowi
animatorzy pracujący na rzecz resocjalizacji
Charakter pisma – pismo branżowe prezentujące praktyczne zastosowanie resocjalizacji
Sposób prezentacji publikacji – zwięzły, jasny język
Formy publikacji – publicystyka, reportaże, listy od czytelników, wywiady, informacje

Kontakt z redaktorem p. Agnieszką Pilarską: a.pilarska2@chello.pl

* * * * *