Komunikat


11 lutego 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W ostatnim okresie wiele o nas się mówi i to zwykle mało pochlebnie. Dlatego ważne są oceny zobiektywizowane, jak w tych artykułach:

T. Szymanowski, Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie, Archiwum Kryminologii, t. XXVII (2003-2004), Warszawa 2005, s. 67-113.
T. Szymanowski, Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2002, nr 34-35, s. 3-24.
Polecam wszystkim jako lekturę obowiązkową.

Pozdrawiam
Andrzej Martuszewicz

Szanowni Państwo!
Kolega Andrzej Rzepniewski Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia Karne Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim!
Kolega Marek Zawalich Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim!
Ostatnie tygodnie pokazują jak ważne było wykonanie inicjatywy utworzenia Strony Internetowej Stowarzyszenia i Krajowej Rady Kuratorów.
Koledze Markowi Zawalichowi dziękujemy serdecznie za wykonywanie tych czasochłonych i wymagających profesjonalnej wiedzy czynności administrowania stroną.

Zarząd Stowarzyszenia i Prezydium KRK

* * * * *