Tekst stenogramu częsci Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP


10 lutego 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zgodnie z zapowiedzią umieszczamy tekst stenogramu częsci Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP dotyczącego prac nad Budżetem w Części 15 Sprawiedliwość, z dnia 10 stycznia 2006 roku odbytej pod Przewodnictwem Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego. W Posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Anna Korpanty i Andrzej Martuszewicz. Ze względu na BARDZO WAŻNE TREŚCI proszę o zapoznanie się Koleżanek i Kolegów z „postem” w dyskusji, pod nazwą: przepływ informacji. Jednocześnie zwracam się z uprzejmym apelem do Nas Wszystkich o szczególną uwagę wykonując nasze zadania w bardzo trudnych warunkach pracy terenowej, a także ŻYCZLIWEJ JEDNOŚCI ŚRODOWISKA KURATORSKIEGO!

1. Zapis stenograficzny z 7. posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 10 stycznia 2006 r.

* * * * *