Komunikat KRK


19 lutego 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Wobec napływających od wielu Koleżanek i Kolegów, żądań sprostowania twierdzeń zawartych w artykule Pana Michała Kopańskiego, zatytułowanym „Kurator sądowy to zawód pożądany”, zamieszczonym w Gazecie Wyborczej z dnia 15 lutego br., pragniemy zwrócić uwagę, że to nie my jesteśmy autorami tych wypowiedzi i nie na nas ciąży obowiązek ich prostowania. Za poglądy przytoczone przez dziennikarza odpowiedzialność ponoszą koledzy, którzy je wygłosili i do nich należy inicjatywa w kwestii ewentualnego dementi w tej sprawie. więcej

* * * * *

Komunikat


11 lutego 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W ostatnim okresie wiele o nas się mówi i to zwykle mało pochlebnie. Dlatego ważne są oceny zobiektywizowane, jak w tych artykułach:

T. Szymanowski, Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie, Archiwum Kryminologii, t. XXVII (2003-2004), Warszawa 2005, s. 67-113.
T. Szymanowski, Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2002, nr 34-35, s. 3-24.
Polecam wszystkim jako lekturę obowiązkową.

Pozdrawiam
Andrzej Martuszewicz
więcej

* * * * *

Tekst stenogramu częsci Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP


10 lutego 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zgodnie z zapowiedzią umieszczamy tekst stenogramu częsci Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP dotyczącego prac nad Budżetem w Części 15 Sprawiedliwość, z dnia 10 stycznia 2006 roku odbytej pod Przewodnictwem Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego. więcej

* * * * *