Konferencja w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku


30 listopada 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Konferencja w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku

W dniach 22-24 listopada br. w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania pedagogiki. Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej” połączona z Seminarium Kół Naukowych. Spiritus movens konferencji byli dwaj studenci V roku resocjalizacji Paweł Kozłowski i Łukasz Wirkus, którzy wraz z członkami studenckiego koła naukowego „Nemesis”, przekonali do swego pomysłu Starostę Powiatu Słupskiego i władze uczelni.

W konferencji wzięło udział blisko 170 osób. Wśród licznie przybyłych gości w konferencji uczestniczyli: Starosta Słupski, Główny Wizytator ds. Zakładów Poprawczych Ministerstwa Sprawiedliwości, Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Słupsku, przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowy Inspektor Służby Więziennej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupski i jego zastępca, Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie Pomorskim, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, Dyrektor i wychowawcy Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, Dyrektor i wychowawcy Zakładu Poprawczego w Kcyni, przedstawiciele licznych organizacji społecznych i stowarzyszeń („Emaus” Gdańsk, „Patronat” Zielona Góra, Stowarzyszenie im. H.Ch. Koefeda, Fundacja Art Of Living, Bezpieczny Region Słupski) oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Największą jednak grupę stanowili kuratorzy sądowi (36 osób): kuratorzy okręgowi ze Słupska, Jeleniej Góry i Koszalina, zastępcy kuratorów okręgowych z Torunia, Słupska i Warszawy, Prezesi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów dla Dorosłych i Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych (Przewodoraz kuratorzy zawodowi z Człuchowa, Garwolina, Gdańska, Grudziądza, Konina, Lęborka, Mińska Mazowieckiego, Piły, Siedlec, Słupska, Torunia, Węgrowa i Włocławka.

Konferencję otworzyli Jej Magnificencja Rektor PAP prof. Danuta Gierczyńska i Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski.
W dwóch sesjach plenarnych wystąpili:
prof. Henryk Machel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
prof. Andrzej Bałandynowicz – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marek Konopczyński – Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie
mjr mgr Paweł Nasiłowski – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.CH. Kofeda w Siedlcach

Pozostała część tego dnia konferencji toczyła się na trzech panelach dyskusyjnych:

prewencja kryminalna i oddziaływania w warunkach wolnościowych
deskrypcja izolacji więziennej jako sytuacji stresowej
oddziaływania pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne w resocjalizacji instytucjonalnej
Kuratorzy sądowi zdominowali panel poświęcony oddziaływaniom w warunkach wolnościowych. Dr Tadeusz Jedynak, zastępca kuratora okręgowego w Słupsku, przedstawił referat, pt.: Kuratorska Służba Sądowa – przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w warunkach wolnościowych. Szczególnie ożywioną dyskusję wywołała problematyka wykonywania kary ograniczenia wolności w poszczególnych okręgach. Dyskusja toczyła się tak dynamicznie, że koledzy Michał Szykut z Zespołu KSS z Lęborka i Wojciech Kuźmicki z Zespołu KSS z Włocławka nie mieli okazji zaprezentować przygotowanych wystąpień.

W drugim dniu Konferencji, w części przedpołudniowej odbywały się zajęcia warsztatowe:

probacja jako system sprawiedliwego karania, readaptacji i aktywizacji z uwzględnieniem metod pracy szkoły Kofoeda (mjr mgr Paweł Nasiłowski),
warsztat antystresowy z elementami jogi (mgr Barbara Jurkonis),
erapia dźwiękiem wg Metody Petera Hessa (mjr mgr Andrzej Samek),
praktyczne aspekty pracy policji (KMP w Słupsku),
profilaktyka uzależnień – rzeczywistość i mity (insp. mgr Adam Bruliński).
Natomiast w części popołudniowej zaprezentowano studenckich badania naukowe.

Była to jak dotąd największa konferencja naukowa zorganizowana na tej uczelni i to – co należy szczególnie podkreślić – zorganizowana dzięki nadzwyczajnemu wysiłkowi i determinacji studentów z Koła Nauk Społecznych Nemesis, a szczególnie jego liderów. Było to przedsięwzięcie udane i ze wszech miar zasługujące na uznanie.

* * * * *