EQUAL


15 czerwca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Informacja ogólna dotycząca programu EQUAL, oraz działań podjętych w tym programie przez kuratora zawodowego Artura Komara koordynatora projektu z ramienia Krajowej Rady Kuratorów

W 2004 roku rozpoczęto II rundę realizacji Inicjatywy Wspólnotowej Equal we wszystkich 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to pierwszy w Polsce program finansowany z funduszy strukturalnych UE, otwarty dla wszystkich legalnie działających podmiotów. W obecnej edycji Equal w Polsce złożono 751 wniosków o finansowanie. W zakresie tematu A (Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym) zostało zaakceptowane 38 wniosków. Jednym z wnioskodawców był Centralny Zarząd Służby Więziennej jako jedyna instytucja państwowa. więcej

* * * * *