Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym…


25 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym. Skuteczność i efektywność działań kuratorskich w nadzorach w sprawach z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i Ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich w oparciu o badania przeprowadzone w warszawskim okręgu sądowym.
mgr Anna Korpanty więcej

* * * * *

Regulamin Okręgowego Zgromadzenia


8 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

Regulamin Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego w ………………. z dnia ……………… roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych uchwala się zasady i tryb wykonywania zadań przez Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Sądu Okręgowego w ……………………, zwane dalej „Zgromadzeniem”. więcej

* * * * *

Kontakt


7 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Kontakt |

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
01 – 312 Warszawa ul. Siemiatycka 9 m. 51
el./fax (0 – 22) 665-17-08

numer konta:

BANK PKO SA XI O. w Łodzi
ul. Sienkiewicza 85/87
90-959 Łódź

75124030731111000034649347

administracja: (tylko i wyłącznie w sprawach dot. funkcjonowania strony)

———————————————————————–

Krajowa Rada Kuratotów – adres do korespondencji:

Krajowa Rada Kuratorów
Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

 

Siedziba:

00-950 Warszawa, ul. Chopina 1
pokój nr 217
telefon/fax: (22) 239-07-12

* * * * *

Komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej


3 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej
Andrzej Martuszewicz, Andrzej Rzepniewski

Tekst powstał w styczniu 2002 roku i został skrócony dla potrzeb publikacji w lutym 2004 roku.
Kurator w wymiarze sprawiedliwości. Warunki naboru do zawodu i zadania
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.Nr 98 z 2001 r., poz.1071 z późn. zm.) w stosunku do kuratorów przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1986 roku w sprawie kuratorów sądowych (Dz.U.Nr 43 z 1986 r., poz.212) wydanego na podstawie usp z 1985. więcej

* * * * *

Wybrane akty prawne


3 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

AKTY PRAWNE

USTAWY

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997 r.

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001.98.1071

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001.98.1070

4. Ustawa z dn. 06.06.1997r. Kodeks karny więcej

* * * * *