Jubileusz 40-lecia sądowej kurateli dla dorosłych


16 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Jubileusz 40-lecia sądowej kurateli dla dorosłych

W dniach 11 i 12 kwietnia w Popowie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu Kuratorskiej Służby Sądowej zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W uroczystości wzięli udział wiceminister Tadeusz Wołek,senator Anna Maria Kurska,zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Jerzy Świątkiewicz, dyrektor Ewa Waszkiewicz, przewodniczący KRK Andrzej Martuszewicz, naczelnik Urszula Wieczorek,kuratorzy okręgowi,zaproszeni sędziowie, przedstawiciele KRK,goście ze świata nauki i szczególnie wyróżnieni kuratorzy.

Zebrani na wstępie minutą ciszy uczcili pamięć Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

W wystąpieniach przedstawicieli Rządu, Parlamentu, Rzecznika, przewodniczącego KRK i gości podkreślono doniosłość i wagę zadań wykonywanych przez służbę kuratorską oraz pozytywne zmiany zachodzące w tej dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości w ostatnich latach.Odczytano list gratulacyjny Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza.

W uznaniu zasług Wiceminister Sprawiedliwości Tadeusz Wołek za szczególne osiągnięcia w pracach nad ustawą o kuratorach wręczył przedstawicielom MS i kuratorom, a wyróżnionym przez prezesów sądów apelacyjnych kuratorom za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, okolicznościowe brązowe medale LEX VERITAS IUSTITIA, zaś kuratorom okręgowym dyplomy uznania za sprawne wprowadzenie przepisów ustawy o kuratorach.

* * * * *