Kurator w społeczeństwie obywatelskim


26 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Kurator w społeczeństwie obywatelskim

Materiały zawarte tomie serii „Konferencje i Seminaria” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek, zorganizowanej przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, konferencji „Kurator w społeczeństwie obywatelskim”, która odbyła się dnia 7 kwietnia 2003 r. w gmachu Sejmu.

Zgromadzeni na konferencji przedstawiciele kuratorów, sędziów, służb więziennych, środowisk naukowych, administracji, organizacji pozarządowych oraz posłów obradowali nad dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem ustawy z 21 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. nr 98, poz. 1071) oraz sposobami usprawnienia systemu penitencjarnego. Zwrócono uwagę na istotną funkcję kar nieizolacyjnych, jako skutecznej alternatywy dla kary pozbawienia wolności.

W zaprezentowanych referatach i wystąpieniach określono priorytety skutecznej polityki karnej stosowanej wobec skazanych, których izolacja od społeczeństwa nie jest konieczna.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sprawiedliwości z podsekretarzem stanu Markiem Sadowskim i dyrektorem generalnym Służby Więziennej gen. Janem Pyrcakiem, sądownictwa z prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie Anną Szachułowicz i prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie Lidią Malik, Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych z prezesem Andrzejem Martuszewiczem, Polskiego Centrum Mediacji z prezesem dr Janiną Waluk. Obradom przewodniczyła posłanka Katarzyna Piekarska, przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

* * * * *