Komunikat


1 lutego 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności |

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych oraz Prezydium Krajowej Rady Kuratorów składa serdeczne podziękowania Panu Senatorowi Zbigniewowi Romaszewskiemu, Przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP oraz wszystkim senatorom członkom komisji, a w szczególności Panu Senatorowi Aleksandrowi Bentkowskiemu i Pani Senator Annie Kurskiej za zainteresowanie stanem kurateli i uzyskanie w budżecie w części 15 Sądy Powszechne, dodatkowych 100 etatów kuratorskich, co łącznie daje 150 etatów w 2006 roku.

Pragniemy także wyrazić podziękowanie za stałą współpracę i zainteresowanie Panu Senatorowi Antoniemu Szymańskiemu i Pani Posłance Beacie Kempie. Wszystkim Panom Posłom i Paniom Posłankom, którzy wykazali zainteresowanie sytuacją kuratorów lub złożyli stosowne interpelacje poselskie, podziękujemy indywidualnie.

Dziękujemy także Panu Wiceministrowi Krzysztofowi Józefowiczowi, który z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości zajął przychylne stanowisko wobec oczekiwań Komisji Senackiej.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezydium KRK informuje, że działania Senatorów podjęte zostały wskutek starań Prezesa KSZKS i Przewodniczącego KRK – Pana Andrzeja Martuszewicza oraz Wiceprezesa KSZKS – Pani Anny Korpanty (świadczą o tym stenogramy posiedzeń komisji). Jednocześnie Zarząd i Prezydium podkreślają z naciskiem, że powyższy efekt nie zostałby osiągnięty, bez aktywności wielu kuratorów, którzy nawiązali kontakty z posłami i senatorami w całej Polsce i zapoznali ich z rolą i znaczeniem kurateli sądowej dla bezpieczeństwa obywateli w społecznościach lokalnych.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy popularyzują działalność Kuratorskiej Służby Sądowej w kontaktach z parlamentarzystami składamy serdeczne podziękowania. Ich aktywność zostanie zaprezentowana na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów.

Wszyscy możemy odczuwać wielką satysfakcję, że w kilku rejonach Polski, nasze Koleżanki i nasi Koledzy nie będą mieli już takich obciążeń pracą, które uniemożliwiają im sprawne i efektywne realizowanie ich obowiązków zawodowych.

Zarząd KSZKS i Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Zainteresowanych dokumentami odsyłamy do Delegatów Zgromadzeń Okręgowych Kuratorów. Stenogram z posiedzenia Komisji Senatu z dnia 10 stycznia 2006 roku, zostanie zamieszczony na naszej stronie w najbliższych dniach.

Andrzej Martuszewicz

* * * * *